Svenskene tror ikke det blir utslipp

I mai sendte Halden kommune et brev til Transportstyrelsen i Sverige med bekymring over skipene som ligger i Hälle hamn. Nå har svaret fra svenskene kommet, og de deler ikke kommunens bekymringer.

Det hele startet i begynnelsen av april når kommunen var på befaring i Iddefjorden, og så skipene som lå i opplag i Hälle hamn. Da lå det 10 større skip og 3 mindre fartøy der, og det ene skipet, Lian, hadde slagside mot et annet skip.

Transportstyrelsen har ansvaret for svenske skip og utenlandske skip i svensk farvann, og har mulighet til å pålegge skipseiere rettelser eller kjøreforbud. I brevet fra Transportstyrelsen opplyses det at alle skipene eies av Lupin Shipping AB i Varberg og er registrert på St.Vincent og Grenadinene.
Transportstyrelsen redegjør for de ulike sertifikatene skipene i Hälle har og hvilke kontroller de nylig har vært gjennom. På bakgrunn av det skriver de at det på dette tidspunkt ikke finnes grunnlag for å tro at utslipp fra skipene har skjedd eller kommer til å skje.
– Det direkte tilsynsansvaret for fartøyene ligger i første rekke på flaggstaten, det vil si St.Vincent og Grenadinene, står det.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer