Svar til Helge Bergseth Bangsmoen

Leserinnlegg fra Thor Edquist.

Du påstår i et leserinnlegg at jeg fører haldenserne bak lyset når jeg informerer om kommunens økonomiske situasjon.

Jeg skrev dette: «For første gang på mange år har rådmannen fjernet ordet «skjør» foran balanse i sin rapportering. Iflg. økonomirapporten  for 2. tertial ligger vi nå an til et overskudd på 8,3 millioner for 2017. Da er 35 millioner i tvungen nedbetaling av Robek-gjelden allerede innbakt i budsjettet. Det betyr at vi ligger an til et overskudd på 43,5 millioner for 2017.»

Overskriften har ikke jeg valgt. Jeg skrev kun «statusrapport for 2.tertial» som  overskrift.

Mener du det er feil det jeg skriver ?

Vi har 43,5 millioner i overskudd på drift, men dessverre er det fortsatt slik at pga vår Robek-status, må 35 millioner av disse brukes til å nedbetale gammelt overforbruk.

Når vi er ute av Robek-registeret, forhåpentligvis et par år før den opprinnelige planen om 2023, vil det samlede overskuddet fremkomme som nettopp det det er: overskudd på drift.

Uten overskudd på driften ville vi ikke ha kunnet overholde vår 10-årige nedbetalingsplan av det akkumulerte underskuddet. Neste år må vi ha hele 45 millioner i overskudd på drift for å kunne følge den forpliktende planen som vi har med Kommunaldepartementet. Men dersom det blir 50 mill vil bare 5 av de fremstå som overskudd i driftsregnskapet.

Så øker vår gjeld noe. Fordi vi investerer i prosjekter som vil gi oss lavere driftsutgifter. Det er forresten det eneste vi får låne til, prosjekter som fører til nettopp lavere driftsutgifter.

Bergheim er et slikt prosjekt, som tross forhøyet gjeld, vil føre til ca 8 mill lavere driftskostnader når det åpner i 2019.

Halden har gått gjennom enorme interne endringer siden vi tok over i 2011. Noen vil holde fast ved de problemer og utfordringer vi må ha hatt, fortsatt har og som vi som alle andre også vil ha i fremtiden, mens andre synes det er hyggelig med bedrede resultater og er i stand til å glede seg over hvert fremskritt vi gjør.

Jeg er fullt klar over at vi har fremtidige utfordringer, i likhet med ALLE kommuner i Norge, men har heldigvis samtidig evnen til å også kunne glede meg over at det går fremover med den flotte kommunen vår.

Vi har hatt noen tøffe år i Halden. Og de er ikke slutt. Men jeg tror vi kommer raskere til målet med å være positive og fremheve hvert eneste lille fremskritt enn å klamre oss fast til det som måtte være av utfordringer. Kanskje noen av de til og med blir borte på veien når positiviteten får råde?

Jeg kommer til å fortsette å skryte av hvert eneste forbedring vi gjør og av ansattes innsats…til noens ergrelse, har jeg forstått, men heldigvis til de flestes glede.

Et langt liv i næringslivet har lært meg at man kommer lengre og får bedre resultater ved å fremheve det positive og se mulightene enn det negative og kun se utfordringene.

Resultatene som er oppnådd siden 2011 tyder på at dette også gjelder for kommuner.

Vennlig hilsen

Thor Edquist Ordfører

Ordfører

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer