Svar til Bangsmoen

Ytring fra Dagfinn Stærk, gruppeleder Halden KrF

Arbeiderpartiets Helge Bergseth Bangsmoen er opptatt av å ta velferden tilbake i fokus. Bl.a. etterlyser han konkrete tiltak for å forbedre folkehelseprofilen. Men litt oppgitt konstaterer han at det eneste konkrete forslaget til nå – som faktisk har kommet fra KrF – har vært å redusere skjenketiden med 1 time, noe han tydeligvis mener ikke er noe godt forslag. «Spørsmålet er ikke når og hvor folk drikker, men heller hvorfor folk drikker mye alkohol.»

Nettopp, Bangsmoen. Hvorfor drikker folk mye alkohol så det blir til skade for dem selv og menneskene rundt dem? Flere grunner kan nok nevnes, men ifølge folkehelseprofilen er noe av nøkkelen større tilgjengelighet. Flere skjenkesteder og lengre åpningstider fører til større tilgjengelighet som fører til større forbruk og større misbruk, med påfølgende flere skader – sier alkoholforskningen. I denne saken stiller KrF både rett spørsmål og gir rett svar. Når Bangsmoen er opptatt av å få mer fokus på velferdsspørsmål, er det derfor ønskelig at han slår følge i arbeidet med å begrense alkoholens negative sider. Det vil styrke velferden for en del mennesker. Dessuten er det god, gammel Arbeiderparti-politikk.

Ellers registrerer jeg at Bangsmoen ikke har noen særlig tillit til det nåværende politiske flertallet. Han skriver om «økonomien blitt et mål i seg selv», «hos den politiske ledelsen er ikke velferden i fokus», «økte økonomiske forskjeller og flere barn som vokser opp i fattigdom, blir ikke annet enn en ønsket utvikling … lokalt her i Halden». En ting er å være uenig i politiske virkemidler, noe annet er å frata andre politikere alle gode intensjoner med det de gjør. Slike påstander om andre ser jeg derfor ingen grunn til å kommentere.

Dagfinn Stærk

Gruppeleder Halden KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer