Strupe-jenter bidrar på Språkkafé

Hver onsdag åpner Wenche Erichsen dørene for Språkkafé på Frivillighuset i Violgata. Målet er å snakke norsk hele kvelden. Nå har språkkaféene fått et nytt, ungdommelig innslag:

Språkkaféene på Frivilligsentralen er en møteplass der folk kan komme sammen for å snakke norsk og forstå norsk bedre. Hver onsdag samles folk fra alle verdens hjørner for å prate norsk i noen timer. En onsdag ettermiddag ringer Wenche, hun vil at KanDusi skal komme bortom.

-Du må bare komme bort og se, sier hun opprømt, det er noen veldig flinke jenter fra Strupe og hjelper til på språkkafé i dag!

Et nytt innslag på språkkaféene er nemlig at lokale ungdomsskoleelever kommer innom og stiller spørsmål og viser bilder på kaféen. Ungdommene tar valgfaget Innsats for andre, og skal bidra ukentlig på språkkaféene. Dette må jeg selvfølgelig se.

Når jeg går inn døra på Frivilligsentralen er jentene i gang med fremvisning på projektoren. Enea Marie Gundersen, Madeleine Eriksen og Amelie Fredèn Hoffstrøm har vist deltagerne på språkkafeen en rekke bilder fra Halden, og siden stilt dem flere spørsmål som de skal samarbeide om å svare på:

Hva er ditt favorittsted i Halden? Hvor kommer du fra? Hva liker du best å gjøre i Halden?

Språkkafé-deltagerne sitter i grupper. Det er mange rundt bordene, rommet er fullt. Sammen nedfeller de noen svar, og én i gruppa får oppgaven med å lese opp. Jentene lytter oppmerksomt.

Enea, Madeleine og Amelie viser bilder og stiller spørsmål om Halden.

-Det viktigste på språkkafeen er å snakke norsk, forteller Wenche. Alle må prate og det er nødvendig at alle skal forstå begrepene. Noen forstår ikke alt, og mye bør forklares.

Jeg overlater jentene til opplegget sitt, de er ikke ferdige med å høre svarene fra gruppene ennå og så skal de rekke å snakke mer norsk før språkkaféen er over.

I tillegg til jentene fra Strupe deltar også ungdomsskoleelever fra Risum på kaféene med sine opplegg.

Forsidebildet viser Enea Marie Gundersen, Madeleine Eriksen og Amelie Fredèn Hoffstrøm.

 

Kommentarer

kommentarer