-Strålende med regionteater!

I går ble det klart at fylkespolitikerne i Østfold sier ja til et selvstendig regionteater. -Strålende, sier Frank Skovrand, som var en av de 113 kulturaktørene i Østfold som skrev under oppropet for regionteater i fjor.

Et stort flertall støttet nærings-og kulturkomitéleder Andreas Lerviks (Ap) innstilling om et regionteater i Østfold i går. Det var Lervik som tok til orde for et regionteater i fjor, og dette utløste en stor debatt i miljøet om hvordan et slikt teater skal organiseres. I kjølvannet kom et opprop underskrevet av 113 kulturaktører i Østfold som ønsket et teater som ikke sto under Østfold kulturutvikling.

-Jeg tror at med et godt fagmiljø i bunnen, vil dette generere mer kultur, bredere kultur og et bedre tilbud, sier Frank Skovrand til KanDusi.  Jeg tror også at flere utøvere vil bosette seg i Østfold. Og i tillegg vil det få gode ringvirkninger ut i lokalkulturen. Men syntes det er vesentlig at det blir et turnerende teater. Eventuelt bør det bygges en ny fylkesscene midt i Østfold, i forbindelse med E6, og da med turnering i tillegg.

Frank Skovrand og Dag Brandth var to av 113 kulturaktører som skrev under på oppropet for et selvstendig regionteater i Østfold våren 2017.

Dag Brandth er også fornøyd med nyheten:

-Jeg er selvsagt begeistret for at oppropet førte frem, sier Brandth. Dette er spennende greier. Jeg er enig med Skovrand – jeg har lenge ment at en scene bør ligge sentralt ved E6. Den bør være synlig.

På tide med eget teater

Produsent og regissør for Kulturkatten kulturproduksjon, Catharina Heide Amundsen ble veldig glad da hun hørte nyheten om regionteateret. Hun satte også sin underskrift på oppropet i fjor.

-Jeg syns det er viktig at et kulturfylke som Østfold har et sterkt og uavhengig regionteater, sier Catharina, et regionteater som gir rom og muligheter til alle – både de store aktørene og oss litt mindre aktører! Det at det er en armlengde eller mer i avstand mellom regionteateret og «pengesekken» og den offentlige forvaltningen er positivt på flere fronter, og etableringen av et teater som et AS er virkelig både på tide og på sin plass!

Catharina synes Østfold kulturutvikling har gjort veldig mye bra for østfoldkulturen, men mener at det er på tide å skille teatervirksomheten ut fra den andre kulturproduksjonen.

-Jeg tror det gagner alle at vi nå kan dele opp og skille ut den delen som handler om region teater og heller opprette et uavhengig AS med en teatersjef i heltidsstilling, sier hun. Vi har vunnet den første og viktige kampen og politikere og beslutningstagere har hørt på oss og våre ønsker. Nå handler det om å klare å få dette regionale teateret på plass, gjerne så fort som mulig, før vi blir svelget av stor-regionen Viken.

Som Skovrand og Brandth håper  Catharina på et flyttbart teater.

-Ellers er jeg redd for at teateret blir lagt til Fredrikstad – som er en fantastisk by – men som gjør det litt mindre tilgjenglig for for eksempel oss haldensere.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer