Statusrapport pr. september 2017

Leserinnlegg fra Thor Edquist.

Kjære haldensere.

En hektisk Halden-sommer nærmer seg slutten, en sommer hvor Halden har fått mer oppmerksomhet fra verden rundt oss enn noen gang. Flotte reportasjer og god omtale av «Tons of Rock», spektakulære TV-sendinger fra «Ladies Tour of Norway» til «hele verden», fra «Allsang» både i Norge og i Sverige og «Sommertoget» har sørget for det. Og snart begynner TV serien «Grenseland» på TV2 og deretter kommer «Kjendisfarmen». Vi er blitt Norges TV-by nr 1.

Ja, Halden er i vinden. Som en slags byutgave av «Den grimme elling», er det en by alle tilreisende blir forelsket i når de kommer hit.

Selv om det sjelden er nok å bli anerkjent som vakker og populær, er det et godt utgangspunkt. Og derfor er det spesielt hyggelig at fremgangen fortsetter på de aller fleste områder for oss som bor her også.

Her er min kortversjon av de siste måneders utvikling i Halden:

Arbeidsledigheten går ned, er nå på 2,7%, og skatteinntektene øker.

For første gang på mange år har rådmannen fjernet ordet «skjør» foran balanse i sin rapportering. Iflg. økonomirapporten for 2. tertial ligger vi nå an til et overskudd på 8,3 millioner for 2017. Da er 35 millioner i tvungen nedbetaling av Robek-gjelden allerede innbakt i budsjettet. Det betyr at vi ligger an til et overskudd på 43,5 millioner for 2017.

Den økte eiendomsskatten for 2017 og 2018, på 22 millioner hvert av disse årene, er avsatt i fond og påvirker ikke dette resultatet, men kommer på toppen til ekstra nedbetaling av gammelt overforbruk.

Bygging av Idd skole har startet, og igangsetting av det nye demenssenteret på Bergheim er vedtatt. Sistnevnte er Norges største prosjekt i sitt slag i år. Halden fikk god omtale på NRK for prosjektet av Husbankens direktør, da vi har benyttet oss av de ekstra mulighetene Regjeringen har innført for i år, gjennom en ordning hvor vi får et tilskudd på 180 mill, ca 50% av byggekost. Halden vil spare 8 millioner på drift når det nye moderne anlegget med 96 plasser står ferdig.

Fra å ha trukket nærmere 400 millioner på vår kassakreditt i april 2015, ligger vi nå på ca 100 millioner.

Vårt helseprosjekt «Virtuell korttidsavdeling» har fått nasjonal oppmerksomhet, og ved siste søknad om ekstra midler fra Fylkesmannen til prosjektet, fikk vi mer enn vi søkte på.

Det satses mye på kompetanseheving innen helsesektoren. Dette gjøres ved å legge til rette for utdanning for egne ansatte, og kompetanseplaner og strategier for å beholde og rekruttere rett kompetanse. Ja, siste uken i september startet to klasser opp med ufaglærte for at de skal kunne få utdannelse og ta fagbrev.

I september ble også Halden trukket ut til å være med i et prosjekt som heter «helhetlig arbeid med lavinntektsfamilier». Det er nå 14 familier som har skrevet kontrakt og som vil være med i prosjektet som bl. a. skal sikre en tilfredsstillende bosituasjon, bidra til å kunne håndtere egen økonomi og bidra til økt sosial inkludering for barna gjennom deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Noe som også vil påvirke Haldens økonomi er å få dagens trend med nedgang i sykefraværet, ned 1,8 % fra i fjor innenfor den største enheten helse, til å fortsette.

Og så avslutter jeg denne kortversjonen med å fortelle at begge de to siste møtene i klagenemnda er avlyst p.g.a. få saker.

Alt i alt har vi grunn til å slå oss på brystet og være stolte, alle sammen.

For den fremgangen vi ser på alle fronter er alle en del av, fra bedriftene som går bra og ansetter, til alle frivillige som stiller opp og skaper arrangementsbyen Halden og alle ansatte i Halden kommune som står på og snur hver sten for å kunne omstille Halden til å bli enda bedre, men med et varig, lavere kostnadsnivå. For å klare det må vi hele tiden se etter nye måter å gjøre jobben på.

Nyt restene av sommeren, og ikke minst livet i Halden.

Thor Edquist

Ordfører

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer