Står på for sjøørreten

Det er ingen selvfølge at sjøørreten skal overleve i bekker i Halden-området. Men en gruppe frivillige i Arbeidernes Jeger– og Fiskeforening i Halden sørger for at den i alle fall gis en reell sjanse til å klare seg. 

Hvert eneste år legger Bekkutvalget i AJFF Halden ned en stor innsats for sjøørretens kår.
– Vi jobber med forskjellige gytebekker for ørreten. Vi rydder bekker, fjerner hinder og graver opp tildekker gytebunn, forteller Christer Johan Bjørnstad i utvalget.
– En gang i året har vi stordugnad. Da lager vi nye gytestrekker. Vi får inn en lastebil med henger som har med seg gytegrus, vi leier inn gravemaskin som graver opp bunnen slik at gytegrus kan fylles på, forklarer han.
Den største utfordringen er der jordene går helt ned til bekken.
– Det gjør at gytebunn blir dekket av jord og sand. Det kan ikke ørreten gyte i, så derfor må vi hjelpe til litt.

For en liten stund siden søkte de Fylkesmannen om tilskudd for å gjøre forbedringer i Remmenbekken og Strupebekken. Nå har svaret kommet, og Bekkutvalget får 20 000, som de har søkt om.
– Vi får veldig god respons på jobben vi gjør som fører til at ørreten oppsøker de gyteområdene vi rydder og lager allerede samme år, avslutter en fornøyd Bjørnstad. Fasiten for arbeidet de gjør kommer på høsten, det er da ørreten gyter.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer