“Solberg har sviktet eldreomsorgen”

Det later til at Høyre vil vise mer interesse for eldreomsorg de siste 4 ukene fram til valgdagen, enn de har gjort – for ikke å snakke om gjennomført  – de 4 årene de har sittet i regjering. Regjeringen startet et prestisjeprosjekt hvor staten skulle overta deler av eldreomsorgen, det ble en fiasko – få kommuner ønsket å delta – og det endte med færre. 

Solbergregjeringen står ikke igjen med en eneste håndfast satsing. I det siste har den riktignok sagt at den skal satse på kvalitet – og legge fram en stortingsmelding. Den skal komme i 2018 – lenge etter valget.

Egentlig er det utrolig at regjeringen har vært så passiv. Utviklingen i sammensetningen av befolkningen er klar: I løpet av får år vil vi bli 50 prosent flere eldre, trykket begynner for alvor etter 2020. Da burde vi for lengst forberedt oss med planer og tiltak. I så måte har Solbergregjeringen vært fire tapte år.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre tre reformer i eldreomsorgen.

Det skal brukes én milliard kroner til velferdsteknologi. Det er ikke for å erstatte ”varme hender”, men for å frigjøre hendene til mer omsorg. Det vil også kunne gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger.

Arbeiderpartiet vil også ha en kvalitetsreform og en aktivitetsreform. Her vil det bli stilt krav om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen i alle norsk kommuner.  Og viktig: Kommuner som leverer for dårlig kvalitet skal få hjelp til forbedringer.

Det vil bli innført en ”kjærlighetsgaranti”. Den skal å sikre at ektepar og samboeren kan få bo sammen på sykehjem.  Man vil også forsøke en modell man har i Nederland: Tilby rimelige studentboliger til studenter i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger. Det er viktig så understreke at disse ikke skal erstatte det faglærte pleiepersonalet, men være et tilbud om sosiale aktiviteter for eldre som ønsker det.

Det sier seg selv at økningen i antall elder og bedring av kvaliteten vil koste mange milliarder. Solbergregjeringen har økt sine budsjetter ved å øke bruken av oljepenger. Hun har brukt 254 milliarder mer enn den rødgrønne regjeringen gjorde i sin siste periode. Men aller viktigst er det at oljeinntektene ikke øker lenger, derfor vil Høyre og Frp måtte gjøre som høyrepartier i andreland – kutter de skattene, må de kutte velferden.

Det er her vi har den store forskjellen: Alle partier sier de er for en bedre eldreomsorg, men alle er ikke villig til å ta regningen.

Mvh

Camilla Charlotte Larsen, nestleder Halden Arbeiderparti

 

 

Er du i tvil om hvilket parti du skal stemme på i årets stortingsvalg? Her er et knippe valgomater som kan hjelpe deg på vei.

Dagbladets valgomat

VGs valgomat

NRKs valgomat

TV2s partitest

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer