Slipper to bøker i høst

Lokalhistoriker og forfatter Roger Prang har skrevet bøker i 32 år. De seneste to årene har han jobbet med to store bokprosjekter parallelt. Nå er siste punktum satt, og begge bokverkene har gått i trykken.

Roger Prang har vært pensjonist i åtte år. Siden han trådte inn i pensjonistenes rekker i 2011, har han imidlertid vært langt fra virkesløs. Hele syv bøker har han skrevet siden den gang. De to siste bokprosjektene dukket opp samtidig.

Først kom det én bokforespørsel. Østfold Energi lurte på om Roger kunne skrive en bok om deres nyere historie fra 1988 og frem til nå. Litt etter kom det enda en forespørsel. Norges Taxiforbund ønsket seg en bok som tok for seg forbundets historie helt fra det ble stiftet i 1919. Til og med Roger, som i 32 år har skrevet bøker ved siden av full jobb, tenkte at dette kunne bli litt mye.

– Jeg hadde egentlig tenkt til å takke nei til det ene bokprosjektet, men jeg klarte det ikke. Jeg syntes begge prosjektene virket så spennende, så jeg endte opp med å si ja takk til begge to.

Aller Anfang ist schwer

Hvor begynner man når man skal skrive et bestillingsverk for en hel bransje? Roger har jobbet i Østfold Energi i 17 år, og kjenner bransjen og miljøet godt. Men taxisjåfør har han aldri vært.

– Det er jo noe som heter Aller Anfang ist schwer, sier Roger, eller all begynnelse er vanskelig. Jeg kan forklare det på denne måten: Du starter med en skoeske som er helt tom. Og før man starter å skrive må i hvert fall skoesken være halvfull med kunnskap, informasjon og forståelse for miljøet du skal beskrive.

Roger tar seg god tid til å fylle skoesken med nevnte ingredienser. Så skal det være sagt at Roger vært under huden på taxinæringen før. Som mange av dere vet skrev Roger boken om Haldentaxiens historie for to år siden, men nå var det altså hele landets taxihistorie som skulle fortelles. Historiene om menneskene, bilene og kulturen i taxibransjen fra det ganske land skulle komprimeres og samles i ett verk.

Omslaget til Rogers bok om Norges Taxiforbund.
Boken om Halden Taxi ble utgitt i 2017.

– Jeg har reist en god del taxi, sier Roger, men for å skrive godt om taxinæringen måtte jeg gå skikkelig i dybden. Det er mye man ikke ser på en taxitur. Jeg begynte med å snakke med mange i miljøet og leste meg opp på historien. Da jeg hadde begynt å komme litt under huden på bransjen og kulturen, begynte jeg å skrive de første enkle kapitlene.

Forskjellen på drosjeeiere og leiesjåfører er en av de tingene som preger kulturen i taxinæringen:

– Drosjeeiere og leiesjåfører er i samme båt, sier Roger, men det hender de ror hver sin vei. Drosjeeierne eier bilene, de har ansvar for lønninger, forsikringer og løyver. De skal sørge for at alle kostnader er dekket og sikre videre drift. Men det store flertallet av taxisjåfører er leiesjåfører. De er jo opptatt av å få best mulig betalt, naturligvis. Så her er det noe motstridende interesser.

Det grønne aspektet

Østfold Energis bestilling til Roger var å nedfelle selskapets nyere historie i bokform. Østfold Kraftforsyning ble opprettet allerede i 1974, men det er historien fra slutten av 80-tallet som er i fokus her. I 1988 ble Østfold Energiverk nemlig stiftet som et eget AS.

– Nesten alle e-verkene i Østfold sluttet seg til det felles selskapet, forteller Roger. Det ble et stort selskap med 525 ansatte. Her begynner på mange måter Østfold Energis nyere historie.

På tidlig 2000-tall solgte Østfold Energi all sin elverksvirksomhet ut av selskapet. Plutselig var Østfold Energi et lite selskap igjen, med rundt nitti ansatte.

– Østfold Energi satset på ny, forteller Roger, kjøpte nye kraftstasjoner, bygde varmesentraler og vindkraftverk. Det ble et nytt selskap som reiste seg som en fugl Fønix. Nå opplever vi et skifte i tenkemåten: Det fossile skal ut, og det grønne skal inn. Her ser Østfold Energi seg selv som en viktig aktør, og det grønne aspektet er fremtredende.

Omslaget til Rogers bok om Østfold Energi.

Etappevis mot målet

Det er en utfordring å holde på med to store bokprosjekter samtidig. For ikke å blande de to prosjektene sammen delte Roger arbeidet inn i tremånedersbolker.

– Jeg måtte gjøre det sånn at jeg først jobbet med taxiboken i tre måneder, og så la jeg den helt vekk og jobbet med Østfold energi-boken i noen måneder. Og sånn fortsatte det. Jeg forsøkte å fokusere på ett prosjekt om gangen. Det har vært interessant, men svättigt som de sier i Sverige.

Det har vært en tidkrevende prosess, og mye fritid har gått med til bokprosjektene de siste to årene.

– Men jeg har ikke hatt dårlig tid, sier Roger. Har man dårlig tid, blir det dårlig kvalitet. Det har vært travelt til tider, og det har blitt mange sene kvelder og lange helger. Men sånn er det jo å jobbe i prosjekter. Jeg er vant til det. Men det går ut over fritiden, det er sikkert.

Seks hundre bilder

Roger har tilbragt mange timer i bildearkiver i løpet av de siste årene. Samlet inneholder bøkene 600 bilder.

– I taxiboken er det bilder fra absolutt hele Norge, forteller Roger. Noen har jeg funnet i ulike arkiver, andre har jeg fått tilsendt. Det er et omfattende bildegalleri i boken, med bilder av ledende skikkelser i forbundet gjennom hundre år. Vi har funnet bilder av alle styreledere, daglige ledere og juridiske rådgivere. Det var viktig å gjøre denne jobben skikkelig, for det blir neppe skrevet noen ny bok om taxiforbundets historie med det første. Så vi måtte få med så mye som mulig.

Bildejakten har bragt Roger til Oslo, der han har gjort unna mange arbeidsøkter siden prosjektstart.

-Jeg har sittet mye på Nasjonalbiblioteket. Bibliotekarene der inne er fantastisk hjelpsomme og snille, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem. Østfold Energi har heldigvis et omfattende bildearkiv på kontoret i Sarpsborg, så det har jeg brukt ekstensivt. Men vi har tatt mange nye flotte bilder til bøkene også.

Prosjektleder og altmuligmann

Når Roger får et bokoppdrag, gjør han det meste selv. Han skriver teksten, er billedredaktør, sørger for at det blir utarbeidet en design og følger opp den tekniske produksjonen, inkludert kontakt med trykkeriet. Oppdragsgiverne får tilbakemeldinger underveis og kan følge prosessen. Ved prosjektets slutt mottar de pallene med ferdige bøker kjørt inn på lageret sitt.

– Da har jeg god kontroll, sier Roger, og da slipper jeg å lure på om ting blir gjort og hvordan det gjøres. Hvis jeg ikke har gjort det selv, blir det heller ikke gjort. Men det er ingen å kjefte på heller, da!

Roger har ikke mer enn levert fra seg sine to seneste bokprosjekter før han er i gang med et nytt. Nå er det Tistedalen Musikforenings historie som skal skrives. 150 år med historie skal nedfelles i et bokverk, og bilder graves frem fra arkiver og fotoalbum.

– Om ett år skal boka være ferdig, forteller Roger. Oppdraget fikk jeg for noen år siden, så dette prosjektet er ferdig modnet. Vi har samlet masse bilder, og det er også tatt mange nye bilder. Vi har hatt kick off på det prosjektet i disse dager.

Selv om Roger allerede er i gang med neste oppdrag kjenner han på et lite prosjektslutt-vemod akkurat nå.

– Jeg må innrømme at det er tomt nå som de to store prosjektene er ferdige. Man går gjennom en liten sorg, rett og slett. Det er det samme hver gang. Men så kommer det jo noe nytt å holde på med; jeg er jo stort sett alltid i prosess med et bokprosjekt.

 

Roger Prangs tidligere utgivelser:

Fredrikshalds Kreditbank – Kreditkassen Halden 1897–1987. 1987
Jubileumsskrift for Porsnes videregående skole. 1988
Halden Skiklubb. 100 år for idrett og friluftsliv. 1990
Halden-forfattere gjennom 300 år Bind I. 1994
Halden-forfattere gjennom 300 år Bind II. 1995
Historiske Østfold. 1997
Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal (red.). 2002
Aremark. Bygd i grenseland (red.). 2004
Gårder i Berg, Rokke og Asak (red.). 2007
Historiske Veden. Fra istid til nåtid. 2013
Oberst Heide og gården Heiderød. 2014
Berg Sparebank 1915–2015 En lokalbank i tiden. 2015
TTIF. Idrett og samhold gjennom 100 år. 2016
TAXI – overalt, alltid! Drosjenæringen i Halden gjennom 107 år. 2017
«TAXI – OVERALT, ALLTID» gjennom 100 år. Norges Taxiforbund 1919–2019. 2019
Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988–2019. 2019

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer