Skulle spare 4 millioner på SFO, men…

Når politikerne i Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst samles onsdag kveld kommer de til å utsette saken om SFO-vedtekter. Bakgrunnen er at de ikke vet konsekvensen av forslaget.
Foto: TVHalden

Høringen om nye SFO-vedtekter ble sendt ut før sommeren og vi har de siste ukene omtalt hva både fagforeninger og samarbeidsutvalg har ment om forslagene. Administrasjonens forslag om flere barn pr. voksen og endrede krav til utdanning hos SFO-leder har skapt mye diskusjon.
Tirsdag kveld varslet Høyre i en pressemelding at de ser at det er mange usikre momenter i forslaget til nye SFO-vedtekter.
– Høyre ønsker en mer omfattende konsekvensutredning av de vedtektene som nå er foreslått. Vi er opptatt av å ta beslutninger på et så velbegrunnet grunnlag som mulig. Vi ønsker derfor å utsette denne saken for å få dette på plass.

Leder i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund (Høyre), forteller at de har brukt mye tid på å vurdere SFO-saken.
– Vi har gått nøye gjennom alle høringsuttalelsene og lagt vekt på de konsekvensene som blir beskrevet der blant annet fra samarbeidsutvalgene på forskjellige skoler. Vi ønsker derfor å ha en konsekvensutredning av forslaget til nye vedtekter.

Han legger særlig vekt på at de vil vite mer om hvordan forslaget slår ut organisatorisk, økonomisk og sosialt. I tillegg vil de vite mer om forholdet mellom hvordan SFO styres økonomisk og selvkostprinsippet.
– Siden en vesentlig del av SFOs økonomi er foreldrebetaling er vi nødt til å få mer kunnskap om hvordan dette påvirker den besparelsen administrasjonen har foreslått.

Hvem skal bekoste konsekvensutredningen?
– Formannskapet har en konto med midler, så i kveldens utvalgsmøte kommer vi til å foreslå at saken utsettes frem til en konsekvensutredning er på plass. Så håper vi at Formannskapet tar kostnaden med utredningen.

I henhold til vedtatt budsjett for 2016 så må  det spares inn omtrent 4 millioner kroner i SFO.
Når dere nå utsetter endringene – hvor skal innsparingen gjøres da?
– Det har vi ikke tatt stilling til. Vi kan ikke presse gjennom et forslag der vi tror vi skal spare penger uten at vi aner konsekvensene.
Men administrasjonen har mulighet til å komme med andre innsparingsforslag som ikke rammer barn og helse. Konkret hva det skal være vet jeg ikke akkurat nå, avslutter Lund.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer