Skolepolitikk i praksis

Leserinnlegg av Fridjof Dahlen (SV)

Samtlige partier som stiller til valg ved stortingsvalget lover en bedre skole. Høyre vil prioritere et løft for tidlig innsats, Venstre vil at barn skal trives på skolen, AP vil at alle barn skal ha en god start på livet og FrP vil ha en skole der den enkeltes elevs evner og muligheter ivaretas.

Det er flott at partiene har en målsetting om å skape en bedre skole for alle. Dersom Halden-skolen skal nå målsettingen om en enda bedre skole, må skolene også gis mulighet til å realisere denne målsettingen. Det hjelper lite med flotte målsettinger dersom det ikke er mulig å gjennomføre disse.

I Halden-skolen har vi engasjerte og dyktige ansatte som hver dag bidrar til å utvikle ungene våre. Gjennom de siste årene har Halden-skolen på tross av minimale ressurser, klart å gi elevene et godt opplæringstilbud. Likevel ser vi nå at enkelte skoler har så mange elever og overfylte klasser at en kan stille spørsmål om det er mulig å nå målsettingen om å ivareta alle elevene på en best mulig måte.

Strupe ungdomsskole har nå over 500 elever og er fylt til randen. Mange klasser har opp mot 30 elever. Enkelte klasser har et elevtall mellom 30 og 33 elever. En kan undre seg over hvordan lærere skal klare å leve opp til målsetningen om å ivareta den enkeltes elevs evner og muligheter når det er over 30 elever i klassen.

Sosialistisk Venstreparti (SV) ønsker å innføre en nasjonal regel om et maks antall elever pr. klasse. SV foreslår at det skal være maks 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn, og maks 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn. Dette skal sikre lærernes mulighet for tett oppføling. Dette vil medføre at det i tillegg blir flere lærere på hver enkelt skole.

Sosialistisk Venstreparti vil etter valget samarbeide med andre partier som mener at elevtallet i klassene er avgjørende for å ivareta en tett oppfølging av elevene slik at de får utviklet sine evner og muligheter. Lokalt vil SV kjempe for å finne en rask løsning på situasjonen ved Strupe ungdomsskole slik at forholdene for elevene og ansatte bedres.

Fridtjof Dahlen (SV)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer