Skolekorpsene er avhengige av kommunal støtte

I november sendte skolekorpsene i Halden en henvendelse til politikerne om at de er helt avhengige av videre støtte for at korpsene skal overleve. Nå er budsjettet vedtatt og støtten fra 2016 blir videreført på samme nivå i 2017.

Det har blitt færre skolekorps i Halden gjennom tidene og nå er det bare Halden og Idd igjen. De har ingen planer om å gi opp så de er aktive med konserter, rekrutteringskampanjer og aktiviteter.
– Korpsene trenger all støtte de kan få for å bedre rekruttering, bedre kvaliteten og ikke minst beholde musikantene når det dukker opp mange andre fritidsaktiviteter for 12-13 åringene, forteller Svein Ivar Andreassen. Han er administrativ koordinator for Korpsprosjektet i Halden. Prosjektet har fokus på rekruttering, samarbeid og kvalitet i byens to skolekorps.
– Halden kommune har gitt viktige bidrag til driften av skolekorpsene i mange år, men vi som arbeider med korpsene i det daglige er stadig nødt til å minne våre politikere om viktigheten av å opprettholde et bredt og godt kulturelt tilbud til ungdom i Halden.

Korpsprosjektet har vært i gang i et par år, men Andreassen var langt fra sikker på at politikerne kom til å videreføre støtten gjennom kultursektorens budsjett.
– Dette har vært gjennomført siden høsten 2015, men satt langt inne ved budsjettdebatten i kommunen for 2016. Det var imidlertid nødvendig med en liten «opplysningskampanje» fra min side. Og da klarte kulturansvarlig i kommunens administrasjon å etablere både undervisning i kulturskolen og en rimelig støtte til driften av skolekorpsene ved siden av, sier han.

For 2017 gjentok jeg for sikkerhets skyld min «kampanje» gjennom brev til alle politiske partier og til kommunens administrasjon. Vi har blitt møtt med positivitet igjen fra administrasjonen, og regner med støtte fra kommunen til våre to skolekorps på samme nivå i 2017.

12019969_1031964560169575_5837435004906792786_n

Skolekorpsene har også fått innpass i den kommunale kulturskolen.
– Musikantene får individuell undervisning på noen instrumenter. Det letter korpsenes jakt på instruktører med de pedagogiske og musikalske evner som trengs for å undervise barn.

Andreassen skulle gjerne sett at Det Norske Blåseensemble også kom på banen i større grad.
– Dette med undervisning av musikanter er noe de kunne bidratt til i langt større grad enn det de gjør i dag. Ensemblet burde se på det som en utfordring og dermed også yte noe tilbake for kommunens tilskudd. Kanskje ville en slik innsats også kunne føre til velvillighet fra våre politikeres side slik at de ikke bare ser på tilskuddet til blåseensemblet som en utgift, men også en investering.

En av de viktigste støttespillerne for byens skolekorps er Sparebankstiftelsen.
– Gjennom Korpsprosjektet sørger stiftelsen for solid økonomisk støtte til alle prosjekter som igangsettes for å øke kvalitet og rekruttering til korpsene. Det bidrar til at byens ”voksenkorps” stadig får tilførsel av velspillende unge utøvere som sikrer økende kvalitet og at det ikke blir forgubbing, forklarer han.

Men han presiserer at Sparebankstiftelsen sitt tilskudd ikke skal komme i stedet for tilskuddet fra kommunen.
– Kommunen har tidligere bidratt med 400 000 kroner til de to skolekorpsene samlet. Gode og stabile skolekorps vil være til stor glede for Haldens innbyggere i mange sammenhenger.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer