Skolegrensene skal justeres

I diskusjonen om den økonomiske situasjonen i Haldenskolen har skolegrensene vært nevnt av mange som et virkemiddel. 19.oktober skal politikerne i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst diskutere grensene og sende det til høring.

Rådmannen begrunner saken om skolegrenser med at det er trangt om plassen på flere skoler og det er ønskelig at ungdomsskolene har noenlunde lik størrelse av hensyn til de faglige miljøene.
Forslaget er laget av en arbeidsgruppe bestående av rektor ved Hjortsberg skole, rektor ved Rødsberg skole, pedagogisk utviklingsleder og fagleder skole i Halden kommune.

Arbeidsgruppen foreslår to løsningsalternativer til skolestruktur i Halden:
1.Skoler med utvidet inntaksområde:
Berg (avlaster Låby)
Gimle (avlaster Hjortsberg)
Os (avlaster Folkvang/Idd)

2.I det vesentlige som alternativ 1, men avviker på følgende område:
a. Grensen mellom Berg og Låby opprettholdes som i dag

skjermbilde-2016-10-14-kl-10-54-50

Når det gjelder ungdomsskolene har arbeidsgruppen gjort en analyse av dagens situasjonen. Et forslag er å avlaste Rødsberg ved å flytte alle elevene fra Tistedal barneskole til skolekretsen for Risum ungdomsskole. Men det er allerede 468 elever på Risum og skolen har kapasitet til 450 elever. På Strupe er allerede kapasiteten sprengt og i analysen pekes det på mulighetene for å løse det med midlertidige klasserom eller ved at rom blir frigitt til klasserom. En av mulighetene er at forsterket avdeling blir flyttet av hensyn til skolens kapasitet og for å få frigitt rom.

Forslaget når det gjelder ny struktur for ungdomsskolene er:
A) Risum, Halden øst og syd, mottar elever fra barneskolene:
  Prestebakke
  Ny 1.-7. skole ved Risum fra høsten 2018 (sammenslåing av Idd og Folkvang)
  Tistedal (inkludert forsterket avdeling)

B) Rødsberg/sentrum, Halden sentrum og vest, mottar elever fra barneskolene:
  Berg
  Os (sentrum)

C) Strupe, Halden nord, mottar elever fra barneskolene:
  Gimle
  Hjortsberg
  Låby

Politikerne i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst samles 19.oktober og da vedtar de etter all sannsynlighet å sende forslagene ut på høring til SU, FAU, Kommunalt foreldreutvalg i Halden og berørte arbeidstakerorganisasjoner.

skjermbilde-2016-10-14-kl-11-01-13

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer