Skjærgårdstur over grensen

M/S Veslø II ble fullsatt da 83 personer benket seg rundet bordene for å dra på skjærgårdstur med Foreningen Norden Göteborg-Bohuslän og Svinesunds komiteen. Det var deltakere fra foreninger i hele Bohuslän og fra Foreningen Norden Halden. Vi ble ønsket velkommen av Kent Olsson (leder) og Elsie Hellström fra Svinesunds komiteen.

Elsie Hellström fortalte om arbeidet til Svinesunds komiteen. De har blant annet fire fokusområder: Blå tilvekst, Grønn tilvekst, grensehinder og reiseliv.

På vei til Skjærhalden på Hvaler fikk vi en utmerket lunsj mens guide på veien Ulf Hansson fra Strömstad Museum fortalte flere anekdoter og historier.

Ordfører Eivind Borge, kultursjef Thomas Holum og Monica Olsen fra Nasjonalparksenteret tok imot oss og ønsket oss velkommen til Hvaler.

Leder i Foreningen Norden Göteborg-Bohuslän, Kent Olsson og Kultursjef Thomas Holum.

Vi var en stor gruppe som måtte deles i to. Det ble derfor en liten runde rundt på Skjærhalden i tillegg til besøk på Nasjonalparksenteret.

Førstereisgutten. Foto: Bjørg Jacobsen.
Monika Olsen på nasjonalparksenteret. Foto: Bjørg Jacobsen.

Vi møtte et fredelig og stille Skjærhalden i motsetning til hvordan vi vet det kan være en fin sommerdag.

Rolig og idyllisk på Skjærhalden i august. Foto: Bjørg Jacobsen.

På hjemveien stod kaffe og kake klar på bordene, og Ulf Hansson fortsatte med sine interessante historier fra farvannet vi kjørte gjennom.

Tilslutt fikk vi et innlegg av tidligere riksdagsrepresentant Åsa Torstensson om Foreningen Nordens 100-års feiring.

Hun fortalte om bakgrunn for etableringen i 2019. Videre om utviklingen med etablering av vennskapsbyer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Hun presiserte hvor viktig det er med et folkelig engasjement som presser på politikerne når det gjelder f eks grensehindre og mer politisk samarbeid. Helt til slutt nevnte hun statsministermøtet som var i Reykjavik nettopp denne dagen. Der klimaspørsmålet var i fokus.

I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykte statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer effektivt instrument enn tidligere i arbeidet for å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region fram til 2030.

Åsa Torstensson

Referat og bilder Bjørg Jacobsen.

Kommentarer

kommentarer