Skamløs forføring

Torsdag 8. november kommer Lise Kolsrud til Høgskolen for å holde foredrag og lese dikt om de seksuelle overgrepene hun ble utsatt for som barn. Foredraget er åpent for alle.

Kolsrud holder foredrag som i hovedsak tar for seg de seksuelle overgrep hun opplevde  som barn. Hvordan det har vært å leve med og hvordan dette har påvirket henne i oppveksten gjennom både barndom, tenårene og voksen alder.

Foredraget heter Skamløs forføring, som er tittelen på et av hennes mange sterke og gripende dikt.

Kolsrud har sin egen måte å levere på, for gjennom hennes egne dikt med sin myke stemme, fanger hun publikum med hvert ord og får frem budskapet på sin helt egen unike måte. Hun tar for seg temaer som omhandler tanker og følelser som et offer ofte har, men leverer tanker rundt dette som vi sjeldent eller aldri har hørt om i media.

Trass mye motgang, sorg og smerte, er Kolsrud en veldig positiv person som sprer både styrke og glede til de rundt seg.

Tidspunkt : klokken 14:15,  torsdag 8. november.
Sted: Høgskolen i Østfold avdeling Halden, Aud Max.

Kommentarer

kommentarer