Skal styrke arbeidet for de minste barna

Halden kommune ligger milevis unna målene for hvor mange elever det skal være pr. helsesøster i grunnskolen. I Rådmannens budsjettforslag er det lagt inn forslag om økning med ett årsverk på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tilbyr mange forskjellige tjenester til veldig mange personer. Ressursene er knappe og enhetsleder Liv Steilbu har tidligere fortalt til kandusi.no at de ønsker seg mer midler.
– Vi ønsker oss en større jordmorstilling enn det vi har pr. i dag, vi ønsker oss mer ressurser til helsetjenesten på barneskolen og vi skulle gjerne gitt de familiene som sliter litt et bredere tilbud, sa hun i august. 

Harde fakta viser at Halden kommune henger langt bak når det gjelder å tilby en helsesøstertjeneste som følger statens normtall. Normtallet er ikke et absolutt krav man må innfri, men en veiledning om hva som bør være minimum for tjenesten. Normtallet for barneskolen er ett helsesøster-årsverk pr. 290 elever.  I Halden er tallet 680 elever. For ungdomsskolen er normtallet 550 elever og i Halden er det 688 elever.

Vi spurte Steilbu om hvordan de ønsker å bruke det ene årsverket som er lagt inn ekstra i Rådmannens budsjettforslag.
– Vi er i gang med å diskutere hvor vi skal styrke tjenesten. Vi har ikke bestemt oss ennå, men det går mot å styrke arbeidet mot de minste barna og familiene som har behov for ekstra hjelp.  De siste 2 årene har vi jobbet mye med kompetanseheving på Tidlig innsats: fange opp og sette inn tiltak tidlig for å forebygge at det utvikler seg til store problemer, forteller hun.

I tillegg har Halden kommune vedtatt at alle skoler skal bli helsefremmende skoler. Et av kriteriene der handler nettopp om helsesøstertjenesten.
Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 % stilling pr. 100 elever for barnetrinn og minst 15 % stilling pr. 100 elever for ungdomstrinnet, er ordlyden.

Steilbu er klar på hvordan Halden kommune ligger an i forhold til dette.
– Vi ligger ganske langt under kriteriene, sier hun.
– På barneskolene har vi til sammen 3,6 årsverk med helsesøstre på ca. 2450 elever. På ungdomsskolene har vi 1,6 årsverk på ca. 1100 elever.

Budsjettet for Halden kommune skal vedtas i kommunestyret i desember.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer