Skal etablere møteplass og aktivitetsarena

Kirkens Bymisjon i Halden drifter allerede ”Skattkammeret” der barn og unge kan låne aktivitetsutstyr. Nå skal de utvide med møteplass og aktivitetsarena. 

Leder for Kirkens Bymisjon i Sarpsborg og Halden, Helen Mollatt, forteller at de har fått tildeling fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom ordningen ”tiltak i større bysamfunn”.
– Vi har samarbeidet med NAV Halden om søknaden, og er veldig glad for at vi er et av 18 tiltak fordelt over hele landet som får midler. Av totalt 8 millioner ble 500 000,- tildelt Halden.

Kirkens Bymisjon Halden drifter Skattkammeret. Det er fullt av utstyr for både sommer- og vinteridretter som barn og unge kan få låne gratis.
– Tiltaket vi skal etablere er en møteplass og aktivitetsarena for barn og ungdom i Halden. Møteplassen vil være Kirkens Bymisjons kafè på Halden Jernbanestasjon. Aktivitetsarenaen vil ha Skattkammeret som base for aktiviteter innen sport og friluftsliv, forteller Mollatt.
De ønsker også at møteplassen kan fungere som støtte og hjelp inn i aktiviteter og frivillighet som allerede er etablert i Halden.
– Vi vet at mange trenger en hjelpende hånd, så vi ønsker å bygge en bro mellom det å kunne låne utstyr og få informasjon om hvilke aktiviteter som finnes og å begynne å delta på noe. Vi ønsker å nå ut til de som ikke driver med aktiviteter som er organisert av lokale foreninger.

Aktivitetstilbudet vil være for dem som er mellom 10 og 20 år, og bor i eller er tilknyttet Halden kommune.
– Vi vil ha spesielt fokus på barn og unge med innvandrerbakgrunn som ikke deltar i organiserte aktiviteter. Tiltaket vil også henvende seg til de 800 barna i familier som mottar sosialstøtte, forklarer Mollatt.
Hun presiserer at Halden kommune i tillegg skal bosette 15 enslige mindreårige flyktninger den kommende tiden som kan ha god nytte av aktivitetene hos Kirkens Bymisjon.

Mollatt forteller at de vil ha et samarbeid med andre organisasjoner, lag og enkeltpersoner som ønsker å utgjøre en forskjell for målgruppen.
– Bymisjonen ønsker å utvikle tiltak som kan mobilisere de gode kreftene i lokalsamfunnet. Vi vil skape felleskap og evne til å motarbeide de faktorer i samfunnet som fører til sosial ekskludering og utenforskap.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer