Sesongåpning for museet på Fredriksten

Halden har flere fantastiske attraksjoner. Fredriksten festning og Rød herregård er to av dem. Førstkommende søndag er det sesongåpning på festningsmuseet og på Rød er det mulig å være med på omvisning. Hva med å være turist i egen by denne søndagen?

De aller fleste haldensere har besøkt Fredriksten festning. Men har du vært innom museet?
Museet ligger i Østre kurtine og her kan du lære mer om Haldens krigshistorie og livet på festningen. Utstillingene presenterer perioden fra 1640-tallet og til og med 1905. 

Så godt som halve Norge – Bohuslän og 1658
Roskildefreden av 26. februar 1658 resulterte i en av de største omveltningene i Nordens historie. Danmark måtte gi fra seg store landområder, blant dem Bohuslän. For første gang ble Halden en grenseby. Dette fikk voldsomme konsekvenser. Folket ble delt av den nye grensen, og byen lå nå svært utsatt for fiendtlige angrep.

Makt hugget i sten – Fredriksten festning bygges
Høsten 1661 startet man byggingen av det som skulle bli Fredriksten. Å bygge en festning er ikke gjort over natta. Bare selve muren tok over 10 år å bygge, og utvidelsene ble mange. Det var en mengde mennesker som var med på byggingen. Bønder, byfolk og soldater ble alle involvert. Det var «et sabla liv» i årtier i det lille ladestedet Halden.

Husker bare hva som hendte – Krigene med Sverige og Karl XII
Halden er den eneste norske byen som er nevnt i nasjonalsangen. Grunnen til dette er Karl XIIs første angrep på byen i 1716, da byen ble påtent. Fortellingene og mytene om angrepet i 1716 er mange. Mini-utstillingen Byen brenner ble laget til 300 års markeringen i 2016 og viser noen av dem.
Karl XII var ikke ferdig med Halden. To år senere kom han tilbake og ble til slutt skutt utenfor Fredriksten i 1718. Dette ble slutten på Sveriges stormaktstid og den store nordiske krig. Karl XII er uten tvil den mest berømte konge som kan knyttes til Fredriksten.

Frykt og ære – Fredrikshald og Fredriksten 1814
I august 1814 var Fredriksten festning under beleiring i nær to uker. Festningen ble ikke erobret, men åpnet for svenskene dagen etter at avtalen om våpenstillstand var undertegnet. Da de svenske troppene forlot Fredriksten i april 1815 tok de med seg trofeer som faner, flagg og våpen, også festningsflagget. Var dette tyveri eller lovlig krigsbytte? Utstillingen viser frem noen av de vakre fanene som nå er returnert til Fredriksten.

Union på grensen – Da Norge og Sverige hørte sammen
Øverst i museet ligger det tidligere vanntårnet på festningen. Her fortelles i dag historien om de kritiske åra fram til 1905, da Fredriksten fikk en ny mulighet til å spille en historisk rolle i unionsoppløsningen. Utsikten fra vanntårnet er spektakulær, og du kan også se en av de store Schneider-kanonene, tårnkanoner som ble montert på Fredriksten før 1905.

Kilde: Ostfoldmuseene.no

Rød

Mange haldensere legger rusleturen innom Rød herregård, kanskje særlig i løpet av den lyse årstiden da hageanlegget viser seg fra sin beste side . Men har du vært innendørs på herregården og fått innblikk i historien?

Rød Herregård er en innholdsrik kulturperle, med over 300 års historie. Det er ingen som riktig vet når Rød herregård ble bygget, men det finnes et maleri fra slutten av 1600-tallet som viser en bygning med et tilhørende hageanlegg. Rundt år 1720 flyttet noen av Tank-familiens medlemmer fra Danmark til Norge og i 1733 kjøpte Carsten Tank den eldre Rød herregård.

Hovedbygningen vises i dag med sitt autentiske innbo som møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling. Omvisninger holdes om sommeren i hovedhuset og hagen.

Hageanlegget ble anlagt som en stor barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage rundt. Her finnes en åttekantet paviljong fra 1756, en hasselallé og en lindetunnel. Her er storvokste edelløvtrær, dammer, bjørnegotte, eremitthytte, saluttbatteri og gravsted.

Kilde: Ostfoldmuseene.no

Vil du vite mer om museet på festningen, Rød herregård og åpningstider så finner du det på Østfoldmuseenes nettsider. 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer