Selge eller ikke selge?

Politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur behandlet onsdag eiendomstrategi for bygg og tomter som kommunen eier. Det var to skritt frem og ett tilbake. 

Halden kommune har vedtatt som visjon at «Halden skal være det beste sted å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner og de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet». I sakspapirene var det ramset opp en rekke tomter og eiendommer som kommunen har og som enten må videreutvikles eller selges.
– I vedtatt planprogram for Samfunnsplanen for 2016-2028 legges det opp til en vekst opp mot 45.000 innbyggere i 2040. Ut fra en slik forventet befolkningsvekst vil det i planperioden være behov for 1.500 nye boliger. Planprogrammet slår fast at bolig er den viktigste infrastrukturen i et samfunn. Haldens vekst kan ikke fortsette uten en boligpolitikk. For å huse 10.-15.000 er vi nødt til å tenke nytt og bærekraftig. Vi er nødt til å bygge tettere og med god kvalitet, og vi må sørge for bolig til de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet uten hjelp, står det i sakspapirene.

Skal selge Iddevang og Folkvang
I sakspapirene står det at Halden kommune bør selge Iddevang, Øberg og Folkvang skole. Asak skole beholdes videre til tjenesteproduksjon og Tistedal barnehage beholdes for tjenesteproduksjon eller boligtomt til grupper med spesielle behov.
Når det gjelder sentrumstomter ble St. Joseph, Esso-tomta, Kvartalet Jacob Blochs gate 4/Svenskegata 5 og Biblioteket/gutteskolen nevnt som eiendommer som skal videreutvikles eller selges.

– Det er for tidlig å selge sentrumsnære tomter og bygg. Samtidig må jeg nevne at vi har lagt et press på administrasjonen  for å selge, det er lagt inn femten millioner i inntekter på dette i budsjettet for 2017, sa Høyres Yngve Milde.
– Skal kommunen være byggherre selv og utvikle leiligheter for f eks rusmisbrukere? Det er mange spørsmål som må besvares. At vi bare går rett på salg er for korttenkt syns jeg. Esso-tomta ligger så strategisk til at vi kan ikke selge den uten en plan for hele området.

FullSizeRender

Hva med Esso-tomta?
– Det har vært veldig tydelige signaler om salg av eiendom. Det er behov for mange nye boliger i Halden. Bo-attraktiviteten i sentrum må økes, sa Jens Petter Berget som er leder for samfunnsutvikling i Halden kommune.
– Vi vil øke tilgjengelighet og attraktivitet rundt gågata. Det er mange diskusjoner om hva som skal skje, men det er noen eiendommer som er klare for salg, oppsummerte han og henviste til  Kvartalet Jacob Blochs gate 4/Svenskegata 5 og Esso-tomta.

Vedtaket i onsdagens hovedutvalgsmøte ble: 
1. Støtter rådmannens vurderinger rundt Iddevang, Øberg og Folkevang skole, og ber rådmannen iverksette det som er beskrevet i saksfremlegget for disse eiendommene. 

2. Ber rådmannen om å ikke legge sentrumsnære bygg ut for salg før en helhetlig eiendomsstrategi er på plass 

3. Ber rådmannen legge frem en sak for utvalget i tråd med pkt. 2 i RS 2016/24 1. Juni, som begrenser seg til en vurdering av å organisere eiendomsforvaltningen i et kommunalt foretak. Saken bør inneholde vurderinger av fordeler/ulemper knyttet til å inkludere hele eller deler av FDVUSP (Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, service, potensial) i foretaket, og det bes om at det særlig gis en vurdering av hva som skal til for å lykkes med en slik organisasjonsmodell. Saken legges frem for politisk behandling i utvalget 7. Juni.

Sakspapirene i sin helhet kan leses her. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer