Sang og musikk i Hagegata

Når Wenche Erichsen og Frivilligsentralen fikk et ønske fra Hagegata før sommeren om et kulturtilbud til omsorgsboligen var det ikke nei i Wenches munn. Nå har hun fikset Ettermiddagskaffe med sang og musikk i Hagegata.

Frivilligsentralen ble kontaktet før sommeren av Hagegatas to beboere; Reidun Vik og Anne Kari Kvernø med spørsmål om det var mulig å få til et samarbeid med Halden frivilligsentral for å øke aktivitet, trivsel og hygge for beboere i Hagegata Omsorgsboliger. Det var særlig sang- og musikk som sto på ønskelisten. Frivilligsentralen har fra før et åpent tilbud annenhver torsdag på formiddagstid med Husbandet som spiller til allsang.

-Da jeg forhørte meg med Husbandet om de kunne tenke seg å spille til ettermiddagskaffe en mandag hver måned så svarte de positive herrene i Husbandet er stort JA, alle fem! forteller Wenche Erichsen.

Helt Halv Tolv på tur

Per-Olav Halvorsen, Ulf Rogstad, Kenneth Sandberg, Erling Klevmo og Bjørn Ramstad er populære musikere på Helt Halv Tolv.
Når musikken var i boks var det om å gjøre å finne noen kjekke (frie og villige) frivillige som kunne ordne med vafler, gevinster til loddsalg, kaffekoking, rydding og markedsføring av tiltaket.

Husbandet spiller på allsangen Helt Halv Tolv på Frivilligsentralen.

Det ble også ordnet fikst og greit i et morsomt samarbeid mellom Reidun V og Anne Kari som bor i Hagegata. Disse to tok ansvar for å leie Caféen og koke kaffen og skaffe loddbøker og Reidun V ordnet transporten av sangpermer og vaffelrøre. På frivilligsentralen ble det raskt etablert en frivillig-gruppe, bestående av Sylvia, Amal og Reidun H og til sammen ble det en ansvars-gruppe som kunne ønske velkommen til den første ettermiddagskaffen i Hagegata der over 20 av beboerne møtte opp.

Miljøvern for kroppen

Sang og musikk og godt samvær er « godt miljøvern for kroppen»  hele livet. Frivilligsentralen har også en frivillig besøksgruppe ved Vaterland annenhver tirsdag. Her er det ikke fast sang- og musikk på programmet – men det er alltid populært når Den kulturelle Spaserstokken i Halden inviterer til konserter eller det er andre som underholder. På Søsterveien omsorgsboliger har frivilligsentralen en besøksgruppe en torsdag formiddag hver måned og her er det pianomusikk og historiefortelling på programmet. Visegruppa 1881 underholder med sanger på Solheim Senter en formiddag i måneden og dette er et populært tilbud.

Ekteparet Kitty og Knut Asplund på Hagegata gleder seg til sang og musikk med Husbandet på mandager. Foto: Wenche Erichsen.
Kirsten Andersen gleder seg til ettermiddagskaffe med musikk på Hagegata.

Nye kulturtilbud

Mange institusjonsbeboere og blant annet eldre hjemmeboende som kan ha utfordringer med selv å kunne oppsøke kulturtilbud og konsertarenaer har behov for påfyll av kulturelle opplevelser i form av musikk, litteratur og andre kunst-uttrykk. Det er også behov for avbrekk i hverdagen og et ønske om flere aktiviteter i hverdagen, for mange som opplever utenforskap, isolasjon og ensomhet.

Dette ønsker frivilligsentralen å samarbeide med flere aktører om, for å oppnå et mer variert kulturtilbud til flere.
Ordningen Den Kulturelle Spaserstokken i Halden legger til rette for flere kulturelle møter mellom profesjonelle aktører og de eldre i befolkningen. Denne høsten, i midten av november vil både institusjonsbeboere og eldre inviteres til Taube-konsert med de lokale musikerne Frank Skovrand, Dag Brandth, Ole Markus Engmo og Arne Nygaard. I slutten av november reiser Tenorane rundt til institusjonene på julekonsert.

Frank Skovrand og Dag Brandth skal spille og synge Taube for folket på Hagegata i høst.

Og når det gjelder tilrettelagte kultur-tilbud og konserter til de eldre, så er også frivilligsentralens mål og erfaring at tilbudene og konsertene som klarer å bevege, begeistre og underholde og samle flere generasjoner på samme tid, de flotteste, varmeste og mest vellykkede konsertene og arrangementene.  

Tekst: Frivilligsentralen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer