Så busta fyker!

I morgen kan du være med å diskutere Haldens byutvikling i Brygga kultursal med ordfører Edquist, et knippe smartinger med relevant fag -og yrkesbakgrunn og forhåpentligvis en rekke engasjerte haldensere. Halden kommune inviterer. 

“Det er nå vi skaper det Halden barna våre skal bli voksne i. Hva bør vi tenke på for at byen vi liker så godt, også skal være et sted våre barn og barnebarn velger å bli boende om noen år? Hvordan skal vi utvikle byen vår for at flere skal ønske å flytte hit?

Dette er vanskelige spørsmål. Noen ganger ender slike spørsmål i en krangel så busta fyker, men vi ønsker velkommen til det vi tror blir et både hyggelig og sivilisert debattmøte om byutvikling.”

Slik håper Halden kommune å lokke haldenserne til samtale og debatt om fremtidig byutvikling i Brygga kultursal i morgen, tirsdag 21. mai. Arrangementet er gratis, og innledes ved fire foredragsholdere med både kompetanse og sterke meninger. Mellom slaga skal Living Alma spille! Kommunen tilbyr sågar gratis barnepass, sånn at også småbarnsforeldre kan komme og delta i debatten om byens fremtid.

Slik presenterer kommunen de fire foredragsholderne:

Erling Dokk-Holm:

Erling er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Utdannet statsviter. Han er aktiv i samfunnsdebatten, både gjennom sin spalte i Dagbladet Magasinet, og som kommentator på byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv. Holm har arbeidet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. Han har tidligere vært ansatt ved Høyskolen Kristiania, i Norsk Form og ved Arkitekthøyskolen i Oslo ved Institutt for urbanisme og landskap, der han også skrev sin doktorgrad. Doktorgraden er en studie av offentlige, kommersielle og urbane rom.

Lars Ueland Kobro:

Lars er leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kobro var tidligere forsker i Telemarksforsking med regional utvikling og attraktivitet som spesialområde. Statsviter med en allsidig yrkesbakgrunn fra både frivillig sektor, offentlig sektor og som gründer og partner i privat virksomhet. Fellesnevnerne for arbeidet har vært innovasjon, utvikling, strategi og ledelse.

Jo Ese:

Jo er høgskolelektor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Ese er særlig interessert i folkehelse sett i sammenheng med by- og stedsutvikling og sosiale ulikheter i helse. Brorparten av Eses arbeid er konsentrert om byer og tettsteder i Østfold, og innenfor tema som lokalsamfunnsutvikling og lokalsamfunnsarenaer.

Gry Rustad Pettersen:

Gry vil være ordstyrer. Hun har tidligere jobbet med byplanlegging i Fredrikstad kommune. Nå er hun prosjektleder for Bypakke Nedre Glomma der hun har ansvar for å koordinere samarbeidet aktørene mellom innenfor arealutvikling og tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel- og gange. Pettersen bor i Halden.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer