– Ring en politiker

Hvordan kan man påvirke hvordan byen ser ut? Det var et av temaene da Fortidsminneforeningen i Halden inviterte til møte på Fabian ved Torvet mandag kveld.

Blant de spesielt inviterte var Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen på landsplan. Han hadde også oppgaven med å fortelle om foreningens historie. Det var Fortidsminneforeningen som for 150 år siden reddet de norske stavkirkene fra å bli revet, og Fortidsminneforeningen sitter fortsatt som eier av flere av landets viktigste historiske bygninger.

Til Fabian kom også Anne-Kari Holm, leder av Halden kommunes hovedutvalg for plan og teknikk. Hun rådet alle interesserte til å ta kontakt med en politiker så snart man blir oppmerksom på saker der byens ledelse bør være obs. Sitter man med kunnskap, så del denne! Er det først gjort vedtak og planer er godkjent, er det mye verre å få endret og gjort om på disse. Det går fortsatt an å protestere, men ofte kommer protestene og motforestillingene for sent. Hun minnet om at politikere er amatører som er lydhøre for innspill fra allmennheten og organisasjoner som Fortidsminneforeningen.

???????????????????????????????

I Halden mangler det planer for sentrale byområder, eller det er vedtatt planer som er svært generelle og derfor gir begrenset med føringer for utbyggere. Derfor var både de frammøtte foreningsmedlemmene og den politiske utvalgslederen enige om at det var viktig at Halden kom i mål med sentrumsplanarbeidet, som også inneholder viktige vernebestemmelser.

Artikkelen er skrevet av Jens Bakke, leder i Fortidsminneforeningen i Halden

Kommentarer

kommentarer