RESPECTARE

«Respectare» vises i Kunstgården i gågata, i perioden 4. til – 26. september. 

Kunstnere: Grethe Unstad, Anne Knutsdatter Wille og Brit Bøhme

I forbindelse med utstillingen skal kunstnerne ha en artist-talk fredag 3. september klokken 18.

Utstillingen er en videreutvikling av tematikken ”Respectare”, som kunstnerne har samarbeidet om over flere år.

Om kunstnerne:

De er tre billedkunstnere bosatt i Bergen og jobber med maleri, tegning, foto og objekter. Uttrykksformen spenner fra det figurative til det abstrakte, fra små intime formatr, til store romlige arbeider. Gjennom felles utstillinger og samarbeid utforsker de omgivelsene og tilfører hverandre nye impulser.

Respectare («Respekt» fra latin «respectare» – å se om igjen/å se på ny). Som tematikk tar de utgangspunkt i det dagligdagse og nære; hvordan dagliglivets omgivelser virker inn på visuelle valg og uttrykk. Ved å fokusere på sansning og opplevelser i det kunstneriske arbeidet, ønsker de å få det trivielle til å bli det spesielle. I sum kan dette sies å handle om respekt, det å være til stede i sitt eget liv, i egne omgivelser.

page2image52397904
Bryne Kunstforening – oversiktsbilde, Bøhme, Wille og Unstad.

Kunstnerne har hatt samarbeidsprosjekter siden 2015, og vist arbeidene på ulike steder; Svalbard, Sandnes, Bergen, Risør og Bryne Kunstforening.
Prosjektet blir videreutviklet gjennom ulike workshops, hvor de gjennom en åpen og dynamisk prosess tilpasser kunstverkene til de ulike lokalene. De sier selv: «Ved å gi det trivielle objektet en estetisk verdi bruker vi ulike visuelle virkemidler som et som et redskap til å se nøyere etter.»

Til hver utstilling lager kunstnerne ett eller flere felles arbeider. De har valgt hyllen til å presentere arbeider i små format. Felleshyllen er en presentasjon av enkeltarbeider og et stort felles kunstverk hvor hvert enkelt lille verk finner sin plass i helheten.

Utstillingene våre har tidligere mottatt støtte fra Vederlagsfondet og Norsk Kulturråd.

Kommentarer

kommentarer