Rådmannen vil fornye kontrakten på Makø

For noen måneder siden skrinla politikerne i Halden ideen om leirskole på Makø.  De ønsket i stedet å utrede hva Makø kan brukes til og hvordan eiendommen kan utvikles. Nå ønsker Rådmannen å fornye kontrakten med Tore og Lene Amarius som leier Makø.
Foto: Vibeke Julsrud 

Makø er en perle i Hvaler-skjærgården, og var opprinnelig brukt som feriekoloni. Siden 2001 har  Tore og Lene Amarius leid stedet av kommunen. De bor der, og driver stedet med private tiltak for barn og unge.
Leiekontrakten med kommunen gikk ut i 2004, og har siden det vært en ”tidsubestemt leiekontrakt”.
Rådmannen foreslår i sakspapirene til det kommende møtet i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur at en ny leiekontrakt kommer på plass. Det kan skje uavhengig av utredningen kommunen skal gjøre om Makøs fremtid og utvikling, da kommunen ønsker å ta forbehold i kontrakten.

Når avtalen ble skrevet i 2001 ble det skrevet at leien for Makø er 100 000,- i året.
– Leien skal erlegges i form av arbeidsinnsats ved vedlikehold, drift og tilsyn med eiendommen, står det.
I sakspapirene til møtet skriver Rådmannen at det er vanskelig å fastsette markedsverdi for utleie av eiendommen, men forslaget er at ny husleie blir kr.128 000. Ordningen med at husleien skal betales med arbeidsinnsats videreføres.
I den nye kontrakten ønsker kommunen klare rammer for hva som er tilsyn, drift og vedlikehold, og hva som faller utenfor dette.
– Bakgrunnen for at rådmannen ønsker en klarere grensegang her, er at leietakerne så langt i leieperioden har utført større arbeider som må anses å falle utenfor bestemmelsene, står det i sakspapirene.
Rådmannen skriver at det er nærliggende å tro at leietakerne vil rette et krav mot kommunen for dette.

Forslaget fra Rådmannen er at kontrakten varer i fem år, og deretter må forhandles på nytt.

Politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur skal ta stilling til dette i møtet 1.juni 2016.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer