Private barnehager er god samfunnspolitikk!

Samfunnet sparer over 2 milliarder kroner hvert år på å ha private barnehager. Private barnehager skårer også høyere enn andre på tilfredshet.

Det offentlige har spart 22.8 milliarder kroner fra 2008 til 2017 viser en analyse fra Agenda Kaupang. Dette gjør at det stat og kommune har kunnet bruke disse pengene til annen velferd. For eksempel koster 3000 sykepleiere 2 milliarder kroner i året.

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse tyder på at det ikke er noe forskjell i kvaliteten mellom private og offentlige barnehager. Ni av ti foreldre er fornøyd med sine barnehager. Flest fornøyde finner man i private barnehager.

Mange sier de som driver private barnehager tjener for mye. Noen tjener sikker greit, men det store bilde viser at de private barnehagene har svak eller beskjeden profitt. Ca 900 private barnehager går med underskudd hvert år. Overskuddet var i gjennomsnitt på ca 4%. Det er det samme som driftsoverskuddet i norske kommuner i 2017.

Halden FrP vil medvirke til at ytterligere barnehageutbygging skjer i privat regi. Halden FrP vil ikke akseptere at kommunen spekulerer i å bevilge reduserte tilskudd til de private barnehagene, og vil sørge for at disse ikke blir diskriminert til fordel for de kommunale barnehagene.

Frank Debraux

3.kandidat Halden FrP

Kommentarer

kommentarer