Prisantydning opp mot 12-15 millioner

Siden 2002 har Lene og Tore Amarius drevet det idylliske stedet Makø på Hvaler. Kommunen eier Makø, og har fortsatt ikke bestemt seg for hva de vil gjøre med stedet. 1.juni bestemte politikerne seg for å utsette vedtaket om å skrive en eventuell ny kontrakt med Amarius.

Politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur fikk saken om leieforholdet på Makø til behandling 1.juni. Rådmannen foreslo å skrive ny kontrakt med Amarius, som innebar en tidsbegrenset leiekontrakt og at leien på 128 000,- skulle erlegges i form av arbeidsinnsats.
Men politikerne ville det annerledes, og vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen med bestilling om en utredning innen 1.september. Denne utredningen skal ta høyde for muligheten for kontrakt med Amarius.

Kommunen utredet for en tid tilbake muligheten for å drive leirskole på Makø, den ideen ble skrinlagt.
En annen mulighet som har vært diskutert med jevne mellomrom er å selge Makø.
Vi har utfordret Mats Lilledal, eiendomsmegler i Jan G. Lilledal AS, til å si noe om mulighetene for salg av Makø. Han har ikke befart eiendommen, men kjenner til den fra et ytre perspektiv.
– Jan G. Lilledal AS har gjennom årene jevnlig bistått med salg og overdragelser av fritidsboliger på Hvaler og vi føler vi har god kompetanse om sjøhyttemarkedet som befinner seg på de ytre østlige øyene. Siden ettervirkningene av finanskrisen i 2009 har fritidsmarkedet ved sjøen stabilisert seg. Spesielt de siste årene har vi igjen sett en svært positiv utvikling, sier Lilledal.

9D9A2350 (2)
Mats Lilledal

Han påpeker at eiendommen har konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven, og er underlagt reglene om bo-og driveplikt. Eiendommen som utgjør ca. 564 mål,  ligger i et område som gjennom Hvalers kommuneplan er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde med hensynssone for bl. annet landskap og kulturmiljø. Tunet rundt bygningsmassen er avsatt til fritids- og turistformål. Deler av eiendommen ligger nærmere sjøen enn 100 meter, det er med andre ord særskilte bruksbegrensninger og utbyggingsbegrensninger innenfor hundremeterssonen.
– Jeg vil anslå at det kan dreie seg om prisantydning opp mot 12-15 millioner. Jeg vil tillegge at jeg ikke har befart eiendommen. Et slikt verdianslag må derfor betegnes som en kvalifisert gjetning ut fra de helt generelle opplysninger som for eksempel eiendomsmassen, tomteforhold, beliggenhet og reguleringsforhold, forklarer Lilledal.
Han presiserer at han ikke vet noe om tilstanden på bygningsmassen, vann/avløpsforhold, tinglyste avtaler eller andre begrensninger som ligger der.

– Som et sammenlignbart eksempel ligger det ute et småbruk på en av naboøyene på omtrent 300 mål, og der kan hovedhuset på tomta betegnes som falleferdig. Prisantydning i markedet er 6,9 millioner. Vi solgte også et eldre skipperhus med strandeiendom på samme øya denne våren for 8,9 millioner.

Lilledal forteller at gjennomsnittlig pris pr. Kvadratmeter for fritidseiendommer i dette området på Hvaler ligger på 45 005,-.

Kandusi.no er ikke kjent med om et eventuelt salg av Makø er en del av utredningen som skal legges frem innen 1.september.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer