Populært andelslandbruk

I Østfold har det dukket opp flere andelsgårder de siste årene. Per i dag er det etablert 4 andelsgårder i fylket.

De fire andelsgårdene i Østfold er Grøtjern Andelslandbruk i Spydeberg, Nes Andelsgård i Fredrikstad, Dale Store Gård i Fredrikstad og Hauger Gård i Skiptvet.

De siste årene har interessen for andelslandbruk økt betraktelig, særlig i de bynære områdene i landet. Forbrukere kjøper en andel i gårdens produksjon og kan delta i planlegging av og arbeid gjennom sesongen. Når avlingene er høsteklare deler andelseierne produktene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold støtter et prosjekt fra Norsk Landbruksrådgiving Øst som gir rådgiving til andelsgårder i vårt området innen allsidig grønnsaksdyrking. Fylkesmennene samarbeider også om nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer mellom andelsgårdene og har invitert alle gårdeierne/daglige ledere i våre fylker til samling i oktober.

Pressemelding fra Fylkesmannen i Østfold.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer