– Politikerne må se på skolegrensene

Kommunalt Foreldreutvalg i Halden kommune er mildt sagt bekymret for hva som skjer i Halden-skolen. De etterlyser politisk vilje til å se på skolegrensene og informasjon om konsekvenser av økonomiske nedskjæringer.
Toppbilde: Illustrasjonsfoto

Diskusjonsnivået om Halden-skolen er som en trykkoker for tiden der diskusjonen hele tiden svinger frem og tilbake om økonomi, fulle skoler, sammenslåtte klasser og SFO-kutt.
Leder og sekretær i KFU Halden lurer på hvor størsteparten av politikerne er i debatten.
– Det er mange spørsmål som stilles om dagen, men det er få svar, forteller Jørn Gundersen-Fredriksen oppgitt. Han er leder av KFU Halden og får mange henvendelser fra bekymra foreldre.
– Det er selvfølgelig ingen av oss som ønsker å snakke ned Halden-skolen på noen som helst måte. Vi ønsker oss åpenhet og debatt om tingenes tilstand og en forklaring på hva det er som skjer og hvorfor.

Kai gjør en oppramsing av alle skolene i Halden og antall elever ved hver skole. De er klar over at det med jevne mellomrom de siste årene har vært vurderinger av skolegrenser i Halden, men de syns ikke politikerne tar diskusjonen helt til målstreken. Ønsket er å få på plass en utredning som sier noe om antall skoler og elever, skolegrenser, konsekvenser av endring av skolegrensene og sammenhengen mellom antall elever og resultater.
– I Halden har vi noen skoler som har flere elever enn det egentlig er kapasitet til, mens andre skoler har plass til flere elever. Prestebakke er det mest ekstreme eksempelet vi har på en skole der det er godt om plass. Hvorfor ser ikke politikerne aktivt på skolegrensene, spør Kai Hagali som er sekretær i KFU Halden.
– Det er politikernes ansvar å sørge for at vi har en levelig skolestruktur i Halden. Mener de at vi har det nå? Er den skolestrukturen vi har i dag den beste for en økonomisk bærekraftig Halden-skole?

De foreslår at kommunen vurderer et anonymt varslingssystem.
– Det burde være mulig å få på plass et system der foreldre og elever kan varsle saker anonymt. Men samtidig må systemet være åpent slik at man vet at konkrete saker følges opp.
Duoen har også latt seg provosere av ordførerens utspill om ”farlige krefter sving for å snakke skolen ned”. (link til innlegget på Glad i Halden)
– Vi ønsker å være de ”farlige kreftene” som utfordrer politikerne på innhold og struktur i Halden-skolen. Den dagen KFU Halden holder munn om forholdene og den reelle situasjonen, den kommer ikke, sier Hagali.

Kommentarer

kommentarer