– Politikerne er feige!

Tirsdag kveld var det stinn brakke på Bryggerhuset. Folk satt benket på rad og rekke for å diskutere Haldenskolen og høre hva politikerne mener.

Fridtjof Dahlen i Halden SV var en av initiativtagerne til møtet og ble glad for oppmøtet.
– Vi vil ha frem historier, erfaringer og innspill fra ansatte, foreldre og berørte. Ingen kan si noe feil her i dag, alle har sin egen virkelighet, sa han og ønsket alle velkommen.

Møtet startet med en kort innledning fra Bjørn Tore Schulstad i Halden kommune som slo fast at tildelt ramme for Haldenskolene er absolutt. Han fikk spørsmålet om hvorvidt det ikke er mer å kutte på skolene.
– Det vi må gjøre innenfor det handlingsrommet vi har fått er å få til en så rettferdig fordeling som mulig. Noen skoler er helt på smertegrensen og andre skoler har det litt romsligere. Vi jobber med å få til en mer likeverdig tildeling til skolene.

Leder i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund (Høyre), erkjente at de gjerne skulle brukt mer midler i Haldenskolen, men at de har en vedtatt ramme de må forholde seg til.
– Vi jobber med å bygge større enheter, det vet vi vil gi mer robust økonomi. I tillegg skal vi få satt en gjennomgang av skolegrensene på dagsorden.

Leder i Halden Kommunale Foreldreutvalg, Jørn Gundersen-Fredriksen, snakket i klartekst i sitt innlegg. Han fortalte publikum at KFU gjerne tar på seg rollen som vaktbikkje.
– Vi må kunne være åpne og ærlige i denne debatten. Men jeg får stadig tilbakemeldinger fra ansatte i skolen som sier ”hadde dere bare visst hva som skjer..”, fortalte han. Spørsmålet om hvorvidt lærere og andre ansatte i skolen har fått munnkurv ble hengende i løse lufta.

To lærere fra Hjortsberg fortalte om en virkelighet som består av knallharde økonomiske prioriteringer.
– Det gjøres hele tiden strukturelle endringer for at det skal være timer nok til tidlig innsats. Flere klasser slås sammen i for eksempel gym der man bare har en lærer og en assistent. For noen barn kan det være utfordrende å ha undervisning i store grupper. Vi har en lærer som har blitt brukt som vikar i 26 av sine spesialundervisnings-timer siden skoleåret startet, fortalte de.
– I 2017 må vi få et budsjett som ikke setter oss i de samme vanskelige situasjonene som i dag.

img_0969

Politikerne satt på rad og rekke på scenen og lovte at de ville være lydhøre.

Mens de fleste av dem snakket om behovet for å se på skolegrensene, ønsker for ny skole på Os og Idd, eiendomsskatt og lærebøker så kom Per Egil Evensen fra FRP med en kraftsalve.
– Når vi sitter her står sola opp andre steder på jorda der skoleundervisningen foregår på jordgulv. Her i Norge har vi fantastisk bra skoler, sa han. Han etterlyste løsningsorienterte ansatte samtidig som han ga honnør til at lærerne i Halden gjør en kjempejobb.

Det var flere ansatte og foreldre som tok ordet underveis.
Noen snakket om Prestebakke skole og fådeling, noen etterlyste lærebøker og andre fortalte sterke historier om barn med behov for spesialundervisning.

Jostein Stø var den eneste av rektorene i Halden som tok ordet.
– Jeg er imponert over lærerne og assistentene som jobber i Haldenskolen. Det er snakk om innsparinger hvert eneste år, men hvor mye mer vi klarer er jeg usikker på. Hvis normen for det økonomiske utgangspunktet og fordelingen er ett klasserom og en lærer – hvor skal vi da dekke inn spesialundervisning og andre tiltak?

En av foreldrene tok ordet og satte ord på det mange har etterlyst.
– Jeg savner politikere som vil gjøre noe! Når vi hører at det ikke er skolebøker til barna så vil vi ha politikere som sier at de skal fikse skolebøker. Når vi hører at det er sammenslåtte klasser vil vi at politikerne kommer på banen og tar tak i det, sa han til stor applaus.

Margareth Nøhr Andersen, lærer på Hjortsberg skole, fortalte om en hektisk skolehverdag med innkjøp til Haldenskolen fra privat lommebok, utstyr som ikke virker og klasserom som vaskes ned av ansatte.
– Jeg syns dere som er politikere er feige! Vi stille dere reale spørsmål og får ikke noe svar.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer