Planlegg og bygg ut Intercity til Halden

Halden KrF forventer at utbyggingen av Intercity med dobbeltspor til Halden ikke blir ytterligere forsinket.

Vi føler sterk uro over de signalene Bane NOR nå har kommet med som innebærer at utbyggingen av Østfoldbanen kan bli forskjøvet og en usikkerhet om når dobbeltsporet frem til Halden vil være ferdig. Regjering og Storting må sørge for at den vedtatte utbyggingstakten i Nasjonal Transportplan blir virkeliggjort. Halden kan ikke vente ytterligere flere år på å få ferdig utbygd dobbeltspor.

Samtidig forventer vi at planleggingen av traseen frem til – og gjennom – Halden snarest mulig finner sted. Det er uholdbart for Halden at en stor del av sentrum – og med utbyggingsklare arealer – fortsatt skal være båndlagt på grunn av uklarhet om hvor den fremtidige jernbanen skal gå.

Årsmøte Halden KrF

Dagfinn Stærk (leder)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer