Per Gunnar Andersen ivrer for Byes framstilling av Alv Udda

Tekst:  Eva Narten Høberg

Per Gunnar «Peggy» Andersen er mannen bak ideen om å utfordre kunstnere til å visualisere skogskjempen Alv Udda. Peggy er en stor Udda-tilhenger, og har vært det lenge før Uddaspillet ble påtenkt. Han har også lenge vært en aktiv pådriver for at trilogien skal bli lest, og at nye generasjoner på denne måten skal bli kjent med Alv Udda slik som forfatteren Frithjof E. Bye skapte han.

Per Gunnar «Peggy» Andersen fikk overrakt sin favoritt blant Uddakunstverkene fra Frithjof E Byes barnebarn. Det er Yngvar Nilsen som har visualisert Alv Udda på Femsjøisen, med skistavverge, øks og med en ulveflokk i bakgrunnen. Fra venstre ser vi Ola Narten Svendsen, Per Gunnar «Peggy» Andersen, Trond Narten Svendsen og Eva Narten Høberg. (Foto: Grete Marie Jørstad)

Bye har gjennom trilogien beskrevet Alv Udda på en mesterlig måte – svært detaljert både i utseende og i væremåte. Likevel vil den enkelte leser gjøre seg opp sin egen mening om hvordan denne mannen kan ha sett ut. Hvordan ser DU for deg Alv Udda? Dette var spørsmålet som Foreningen Uddaspillet sendte videre til Halden Kunstforening tidligere i vår, etter Peggys ide.

Resultatene lot ikke vente på seg, og sju flotte bidrag ble utstilt i Kulturhuset i Halden sammen med Frithjof E. Byes egne malerier og tegninger.

Dennis Storhøi foran lokale kunstneres tolkninger av Alv Udda. Foto: May Ruby Soli.

 Byes barnebarn, Ola og Trond Narten Svendsen og Eva Narten Høberg, ønsket å gjøre stas på Peggy for den innsatsen han har gjort – og spurte Peggy hvilket bidrag som var hans favoritt.

– Tanken var å overraske Peggy, for å vise vår takknemlighet for lang og tro tjeneste som en ivrig formidler av forfatteren og Alv Uddas verdier, sier Ola.

– Peggy er jo blant annet kjent for å ta med seg ungdom på tur i Alv Uddas landskap, i området omkring Femsjøen. Dette har han gjort en rekke ganger, og på denne måten fremmet Frithjof E. Byes forfatterskap på en helt særegen måte, fortsetter Trond.

Per Gunnar viser barn fra Tistedal skole rundt i Uddaspillets marked. Foto: Uddaspillet.

– Og i tillegg har han under Uddas historiske marked i Vadet lagt ned en vanvittig stor innsats for å skape et skogbruks- og sagbruksmiljø som formidler kulturarven. Han har et spesielt fokus på barn og unge, sier Eva – som tar av seg hatten for måten han møtte elevene ved Tistedal skole på under Uddaspilldagene. – Det er ingen tvil om at Peggy har et oppriktig ønske om å bringe historien videre.

Va`renna sagbruk ble bygd opp, med god hjelp av Egil Brekke, og fylt med tidsriktige sager, økser, barkespader og andre redskaper som besøkende kunne få prøve. Til og med en trofast saugbruksgamp, Lukas, var med og beriket miljøet, under trygg ledelse av eieren Cassandra Simensen. «En liten gutt fra Tistedal» satt på lasset, og minnet oss om at små barn også måtte jobbe på sagbrukene.

Per Gunnar viser en ung herremann hvordan man barker et tre på 1600-tallsvis. Foto: Uddaspillet.

– Det er ikke få kjøreturer og arbeidstimer som Peggy har nedlagt i Vadet for å gjenskape saugarbeiderstadens kultur. I tillegg er han og kona Kathrine Garder Andersen alltid behjelpelige, og støtter oss på mange måter, sier Trond, som igjen trekker fram Peggys innsats for å få oppmerksomhet på romanen.

Forfatter Frithjof E. Bye malte og tegnet selv, men har etter det vi er kjent med, ikke selv portrettert Alv Udda. Det nærmeste vi kommer forfatterens visuelle uttrykk, er en tegning som illustrerer kappløpet på Femsjøisen. Her kan vi ane Alv Udda som delvis er gjemt bak snøføyk og fakkelos. Men i ordkunst er det ikke mangel på konkrete og detaljerte beskrivelser av hvordan Alv Udda var, og her er jo Byes beskrivelser enerådende.

Den eneste illustrasjonen som viser konturene av hvordan forfatteren selv så for seg skogkjempen Alv.

Alv Udda beskrives av forfatteren som en sterk, følsom og uredd skogskjempe fra de store skogene i Aremark. Han er omsorgsfull og snill, til tider oppofrende – men har også et fryktsomt temperament og kjempekrefter som kan vise seg når hans verdier blir satt på prøve.

Du kan lese mer om Byes beskrivelser av Alv Udda her:

Hvordan tror du Alv Udda så ut?

Gjennom Byes roman har Peggy selv gjort seg opp en mening om hvordan Alv Udda kan ha sett ut, og han synes at Yngvar Nilsens versjon er illustrerende. Under opprydningsarbeidet i Vadet på mandag, ble derfor Peggy lokket fram til kulissene for Uddaspillet. Der ble han av Byes barnebarn overrakt Nilsens maleri – til stor overraskelse og stor glede.

Peggy kunne fortelle at han selv hadde kontaktet kunstneren for å spørre om å få kjøpe maleriet, men at han fikk beskjed om at han kom for sent – maleriet var allerede solgt. Lite visste Peggy da om at det var familien etter Bye som hadde kommet han i forkjøpet – for å overrekke maleriet til nettopp han.

Dennis Storhøi ved Peggys favorittbilde av Alv Udda. Foto: May Ruby Soli.

 

 

Kommentarer

kommentarer