Pårørendeskole med Halden demensforening

Kjenner du noen med demens, eller har du noen nært på som du mistenker har en påbegynnende demenssykdom? I høst arrangerer Halden demensforening Pårørendeskole for de som har demens nært på, for å informere om de ulike demenssykdommene og ta opp spørsmål og utfordringer rundt rollen som pårørende.

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening. Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av fem onsdagskvelder med enkel servering.

Sted: Ynglingen, Halden KFUK/M, Vidars vei 21 (ved Karrestad omsorgsleiliheter).

Klokkeslett: 18-21 hver kurskveld

Tema de ulike kurskvelder:                                                                                      

07.10:   De ulike demenssykdommene v/ Iwona Vegstein

14.10:   Kommunikasjon og utfordrende adferd v/ Lillian Lillemoen

21.10:   Rettigheter og tjenester for demenssyke

              Dagtilbud v/ Anette Woldheim Hansen

              Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Gerd-Berit Odberg

28.10:   Den dårlige samvittigheten og sorgarbeid v/ Hilde Finsådal

04.11:   Rollen som pårørende v/ Malin Østli og Arve Tønnesen. Oppsummering av kurset og veien videre.

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta, koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem.

 

Påmelding til: demensforeningen.halden@gmail.comeller cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

 

Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096, Demenskoordinator Halden og Aremark kommune

Gerd-Berit Odberg mobil: 91703754, Halden demensforening

 

Kommentarer

kommentarer