Østfoldbanen hardest rammet

Fra 26.10 vil 124 lokførere være i streik, hvor 10 jobber i CargoNet og 114 i NSB Persontog. Dette informerer NSB om i en pressemelding. 

Det er seks lokførere i Kristiansand som tas ut i streik fra onsdag 26.10. Det vil i første omgang berøre enkelte regiontogavganger mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger på Sørlandsbanen.

Etter initiativ fra Lokomotivmannsforbundet møttes partene tirsdag 25.10 til et flere timer langt møte. Partene kom ikke til enighet og streiken fortsetter.

Vi beklager konsekvensene streiken får for de reisende.

Dette betyr følgende for trafikken
Hvilke avganger som er berørt er avhengig av hvilke avganger de streikende lokførerne skulle ha kjørt. Dette betyr derfor at det vil variere fra dag til dag hvilke avganger som er innstilt og hvilke som går.

Hvor finner jeg informasjon om togene?
Kunder bes søke opp sitt tog på nsb.no eller i NSB-appen for å finne informasjon om sin reise. Informasjon legges ut maksimalt 24 timer før avgang. Det legges ikke ut lister over berørte togavganger på nsb.no, fordi hvilke avganger som er berørt endres for hver dag. NSB beklager ulempene dette gir dere som reiser med oss.

Østfoldbanen hardest rammet
På grunn av omfanget av streikende lokførere på Østfoldbanen, kjøres det ikke lokaltog på strekningen. Regiontogene kjører i hovedsak, men også her vil innstillinger forekomme. Togene har også endret stoppmønster.

Planlagte arbeider Ski – Mysen 24.10  -28.10
Fra førstkommende mandag 24. oktober til fredag 28. oktober mellom klokken 08.45 og 13.45 utfører Jernbaneverket planlagte arbeider mellom Ski og Mysen. NSB vil ikke kjøre alternativ transport mellom Mysen og Ski dersom det fremdeles er streik. Dette fordi reisende ikke kommer seg videre på grunn av innstilte tog. Dersom streiken er over, kjører NSB buss på berørt strekning som planlagt.

Disse strekningene er mest berørt av streiken:
● Alle lokaltog på Østfoldbanen fra L2 Ski, L21 Moss og L22 Mysen
● R20, regiontogene til/fra Halden. R20 togene, som ikke blir innstilt, vil kjøre direkte mellom Oslo S og Rygge. Det blir altså ikke på- og avstigning på stasjoner mellom Oslo og Rygge i begge retninger
● Bergensbanen og lokaltogene rundt Bergen

Innstillinger kan også forekomme på andre strekninger på Østlandet og på Dovrebanen og Sørlandsbanen.

Det er varslet at seks lokomotivførere i Kristiansand tas ut i streik fra onsdag 26.10 2016

Her er 118 lokførere i NSB tatt ut i streik per 21.10:
Moss: 33
Ski: 29
Lillestrøm: 28
Oslo: 19
Bergen: 7
Trondheim: 1
Kristiansand: 1

Det er varslet at seks lokomotivførere i Kristiansand tas ut i streik fra onsdag 26.10 2016. Da vil 124 lokførere være tatt ut i streik.

Ikke alternativ transport
Streiken er en lovlig aksjon, og NSB kan derfor ikke sette opp alternativ transport for tog som rammes av streiken. Utgifter til annen transport som følge av streik, gir ikke grunnlag for erstatning (Transportvilkår §7F).

Refusjon av billetter
Få refusjon av ubenyttede billetter til innstilte avganger ved å henvende deg til hjelp@nsb.no (oppgi referansenummer eller legg ved kopi av billetten), ring 815 00 888 eller kontakt betjente stasjoner. De som har periodebillett kan søke om refusjon for perioden de er berørt av streiken.

Kjører så mange tog som vi klarer på Østfoldbanen
NLF (Norsk Lokomotivmannsforbund) mener NSB kunne kjørt langt flere avganger på Østfoldbanen etter opptrapping av streiken, enn det NSB sier er mulig. Det er ikke riktig. Uforutsigbarhet, sikkerhet og mangel på materiell er årsaken til at NSB ikke kjører lokaltog på Østfoldbanen.

Ny kabal hver dag
Med et stort antall lokførere i streik, er det en utfordrende jobb for våre planleggere å håndtere togtrafikken med de ressursene som er igjen. Det er endringer fra dag til dag i hvilke avganger som kunne blitt kjørt, noe som betyr at kabalen må legges på nytt hver dag for å finne løsninger som er best for flest mulig.

Tilgang på tog
Det riktig at vi har ansatte på jobb som kan kjøre tog, men da må de ha tog tilgjengelig. For en konsekvens av lokførerstreiken er også at togene ikke står der de skulle stått, til riktig tid, for å få til riktig trafikkavvikling.

Sikkerhet
Sikkerhet er svært viktig og vi fryktet for konsekvensene om alle som normalt reiser ville dra til stasjonen for å komme seg med de få avgangene som eventuelt gikk.

For eksempel kjører det normalt åtte avganger fra Ski til Oslo mellom 07.00 og 08.00. Dette er tog som i utgangspunktet har mange reisende om bord.

Uforutsigbart tilbud
På grunn av store variasjoner fra dag til dag kan vi ikke gi et tilbud som garantere når på døgnet det går tog og om togene kan ta de reisende både til og fra job eller andre aktiviteter.

Tilgjengelig personell
Endringer i tilgjengelig bemanning, som sykemeldinger, gir også utslag på hvor mange tog det er mulig å kjøre. Det er ikke flere sykemeldinger enn normalt.

Hva handler streiken om?
Det er enighet mellom partene om at det skal finnes en nasjonal standard for opplæringen av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge.

NLF ønsker at NSB skal forplikte seg i en tariffavtale. NSB mener at tariffesting av opplæringskrav i vår tariffavtale ikke gir en nasjonal standard.

NSB ønsker fortsatt høy sikkerhet og god kvalitet på opplæringen av lokomotivførere, men en standard må settes av norske myndigheter. Dette er noe Statens Jernbanetilsyn arbeider med, og de har varslet at en veiledning skal lages i løpet av 2016.
Pressemelding fra NSB.

Kommentarer

kommentarer