Østfold kunstsenter delte ut stipender

Fredag 26. juni delte Østfold kunstsenter, Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune og SG Arkitekter ut fem stipender til kunstnere i Østfold.

To BKH-stipend (Bildende Kunstneres Hjelpefond) á kr. 50 000 ble tildelt etter følgende formål og kriterier:
Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.

En ekstern jury, i år bestående av Jeannette Christensen, billedkunstner og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Linda Jansson Lothe, kunsthåndverker og Marte Grette, koordinator og publikumsansvarlig Buskerud kunstsenter tildelte

Gunn Harbitz (Fredrikstad) og Nicolas William Hughes (Moss) Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipendene ble delt ut av Siri Heide Larsen, prosjekt- og kontoransvarlig ØKS.

Jurybegrunnelse Gunn Harbitz:

Denne prisvinneren jobber med naturen som en sterk inspirasjonskilde, både gjennom form og materialer. Gjennomgående er det stein som bearbeides, noe som krever kunnskap om de forskjellige bergarter og stort pågangsmot. Kunstneren arbeider stedsspesifikt og hvert prosjekt blir til i møte med stedet og steinens egenart.

Hun jobber med både store og små formater med en sterk følelse for formen, som inviterer betrakteren til et taktilt møte og deltagelse. Juryen er imponert over kunstnerens evne til å omforme harde materialer, som diabas, til myke former.

Kunstneren ønsker å bruke stipendet til sin kommende utstilling på Galleri Dropsfabrikken i Trondheim i 2022, samt andre prosjekter som er under utvikling.

Juryen gleder seg til resultatet og ønsker lykke til!

Tommi Sarkapalo, stedfortreder for Gunn Harbits, BKH-stipend og Siri Heide Larsen, ØKS. Foto: ØKS:

Jurybegrunnelse Nicolas William Hughes:

Prismottageren er en forholdsvis nyutdannet kunstner som jobber konseptuelt, i mange teknikker og med et øye for samspillet mellom menneske og natur. Han stiller spørsmål ved hva som er natur og menneskets plass i det naturlige kretsløpet. Arbeidene kan være urovekkende, humoristiske og rørende. Vi finner tematikken høyst aktuell i en tid hvor menneskets avtrykk på jorden kan avleses på så mange forskjellige måter. Videoarbeidene bruker enkle virkemidler til å berøre betrakteren og få oss til å reflektere over vår egen framferd og tilstedeværelse i naturen.

Juryen ser frem til å følge hans arbeid fram mot tre separatutstillinger og et prosjekt på Tistedal skole i samarbeid med Tenthaus, hvor de skal drive med håndpollinering av planter.

Nicolas William Hughes, BKH-stipend og Siri Heide Larsen, ØKS. Foto: ØKS.

«Østfold fylkeskommunes» reisestipend fra Viken fylkeskommune på kr. 25 000

Utdeles til en kunstner som er bosatt i Østfold og som jobber innenfor området visuell kunst. Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for Kultur og mangfold i Viken, delte ut stipendet.

Stipendet ble tildelt Putte H. Dal (Fredrikstad).

Jurybegrunnelse Putte H. Dal:

Prismottageren er valgt på bakgrunn av sine innovative og bærekraftige arbeider. Kunstneren jobber med små objekter som sier noe om større sammenhenger i tilværelsen. Hun finner tilsynelatende verdiløse gjenstander og gir dem ny verdi og innhold. Med en leken tilnærming lager hun nye fortellinger formet av materialer som en pimpstein, et viskelær, et såpestykke, en korall, alt kan inngå i et nytt kretsløp. De små skulpturelle objektene er satt sammen med stor håndverksmessig presisjon. Disse er også smykker og når de bæres kan de fungere samtaleskapende med sine rike referanser.

Juryen håper reisestipendet kan inspirere til nye fortellinger og materialsanking!

Putte H. Dal, Østfold fylkeskommunes reisestipend og Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for Kultur og mangfold i Viken fylkeskommune. Foto: ØKS.

Fredrikstad kommunes kunstnerstipend på kr. 25 000

Tildeles kunsthåndverker/billedkunstner bosatt i Fredrikstad kommune. Erik Skauen, utvalgsleder Kultur og Miljø, var fullverdig medlem av juryen og delte ut stipendet.

Stipendet ble tildelt Jonas Qvale, Silje Steinsvik og Brit Steinsvik (i et felles prosjekt) (Fredrikstad).

Jurybegrunnelse Jonas Qvale, Silje Steinsvik og Brit Steinsvik:

Dette arbeidet løfter fram en problematikk om mennesker på flukt på en subtil måteVed første øyekast oppleves projeksjonen som diffus, men sakte vokser verket fram avhengig av hvor du står. Dette kan også leses rent metaforisk. Et goldt landskap åpenbarer seg med mennesker som beveger seg i en uendelig strøm. Arbeidet er meget aktuelt i en verden med over 70 millioner mennesker på flukt, det høyeste antallet siden andre verdenskrig.

Juryen håper at publikum vil ta seg god tid til å reflektere over dette verket. Juryen ønsker prismottagerne lykke til og gleder seg til nye tankevekkende arbeider.

Jonas Qvale, Silje Steinsvik og Brit Steinsvik (ytterst til høyre), Fredrikstad kommunes kunsterstipend og Erik Skauen, utvalgsleder Kultur og Miljø i Fredrikstad kommune. Foto: ØKS.

SG Arkitekters kunstnerstipend på kr. 20 000

Tildeles kunsthåndverker/billedkunstner fra Østfold. Markus Linge, daglig leder SG Arkitekter AS, deltok i juryens arbeid og delte ut stipendet. Stipendet ble tildelt Gerd Wevling Matre (Greåker).

Jurybegrunnelse Gerd Wevling Matre:

Prismottageren jobber med det tette samspillet mellom, mennesker, dyr og natur. Hun er opptatt av spor av levd liv og skjøre balanser, både i naturen og den menneskelige psyken. Hun jobber med materialer som kvister, greiner og trestokker.  Disse er alltid bærere av historier, det være seg insektangrep, virus eller gnaging. Det organiske materialet organiseres med stram regi.

Arbeidet på sommerutstillingen, med tittel Flyt, er inspirert av de smale stiene som sauene lager på høydekurvene på beite. For å bruke kunstnerens egne ord: Man kan følge flokkens flyt med blikket som fine tegninger i landskapet. Juryen ønsker prismottageren lykke til med videre arbeid!

Mina Wevling Matre, stedfortreder for Gerd Wevling Matre, SG Arkitekters kunstnerstipend og Markus Linge, daglig leder SG Arkitekter AS. Foto: ØKS.

 

Kommentarer

kommentarer