Østfold får Ruter-løsning i ny app

Østfold får Ruter-løsning i ny app. Nå blir det enklere å reise kollektivt.
– Sømløse reiser og enklere billettering vil gjøre det enklere å reise til, fra og gjennom sentrale områder på Øst- og Sørlandet, Østfold inkludert, sier fylkesordfører Ole Haabeth.
Fra venstre: Administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord, administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken, strategi og utviklingssjef i Kolumbus Audun Solheim, administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen og direktør Østfold Kollektivtrafikk Børre Johnsen signerer samarbeidsavtalen om felles mobilbillettering mellom kollektivselskapene. (Foto: Ruter)

Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har i dag inngått samarbeidsavtale om felles mobil billettering. Hensikten er å bidra til en enklere og mer sømløs reise ved å tilby kundene en samlet betalingsløsning.
Kollektivselskapene som har ansvaret for kollektivtrafikken i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold, har inngått en offentlig-offentlig samarbeidsavtale om videreutvikling av billetthåndteringen i disse regionene. Samarbeidet omfatter etablering av en felles mobil billettløsning, som bygger på Ruters mobilbillett. Målet er å stimulere til at flere reiser med kollektivtransport, og en felles løsning skal gjøre det lettere for kundene å betale og reise sømløst innad i og på tvers av flere regioner. Her kan en ny løsning være på plass i løpet av 2017.

– Vi må gjøre det enda enklere å reise kollektivt. Skal vi lykkes med det, så må tilbudet oppleves som enkelt å forstå, være tilgjengelig og lett å forflytte seg i. Dette samarbeidet bidrar til å fjerne administrative barrierer, og sørger i stedet for at kundens reiseopplevelse står sentralt når nye og smarte løsninger for den grønne, sømløse reisen skal videreutvikles, slår Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, fast.

Gjør det enklere å reise kollektivt
Et helt sentralt mål med samarbeidet er å utnytte felles kompetanse og erfaringsutveksling til å gjøre kollektivtilbudet bedre ved at selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer, tjenester og løsninger. Gjennom felles anskaffelser skal markedet kunne brukes på en bedre måte.

Østfolds fylkesordfører er fornøyd: – Dette vil lette hverdagen for mange av dem som pendler ut av Østfold og inn i andre fylker som Akershus og Oslo. Felles billettering er framtidsrettet, også med tanke på regionreformen vi er på vei inn i, sier han.

– Dette er veldig spennende. For de reisende spiller det liten rolle hvilket fylke eller selskap som kjører bussen, og med moderne mobiltelefoner ligger alt til rette for å gjøre kollektivreisen enklere for folk. Slik legger vi til rette for at enda flere kan reise kollektivt og la bilen stå, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

– Vi er svært fornøyde med å få dette samarbeidet på plass. Mange av innbyggerne i Akershus krysser daglig fylkesgrensen både til Oslo, Buskerud og Østfold. En felles billettapp vil gjøre det enda enklere å reise kollektivt over lengre strekninger og mellom regionene. Det er kundeorientering i praksis, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Videreutvikler Ruters billettapp
Billettløsningen som skal utvikles i denne samarbeidskonstellasjonen, baserer seg på Ruters velprøvde og prisbelønte RuterBillett-app. Ruters billettløsning skal videreutvikles  slik at den i enda større grad støtter formålet med samarbeidet.

Fakta om den offentlig-offentlig samarbeidsavtalen

  • Offentlig-offentlig samarbeidsavtale er inngått mellom Brakar AS (Buskerud), Kolumbus AS (Rogaland), Agder kollektivtrafikk AS (Agder), Østfold kollektivtrafikk (Østfold) og Ruter AS (Oslo og Akershus) om felles utføring av tjenester for billettsalg og billetthåndtering.
  • Partene administrerer kollektivtransporten i sine regioner, som en offentlig oppgave.
  • For å nå nasjonale mål gjennom en effektiv og miljøvennlig persontransport og varestrøm, har partene identifisert felles utfordringer og muligheter i å tilby de reisende felles tjenester for billetthåndtering og tilhørende tjenester.
  • Samarbeidsavtalen gjelder i første fase etablering av en felles mobil billettløsning, og vil etter hvert også omfatte felles anskaffelser.
  • Det skal utvikles en samarbeidsversjon basert på Ruters eksisterende billettapp som er utviklet for Android- og iOS-baserte smarttelefoner.
  • Partene vil utvikle en egen modul for prisberegning, basert på gjeldende pris- og sonestruktur for hvert enkelt kollektivselskap.
  • Det er lagt opp til at samarbeidet kan utvides til flere tjenester og at flere administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk kan tre inn i samarbeidet på et senere tidspunkt.

    Pressemelding fra Østfold fylkeskommune. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer