Østfold får 26,5 millioner til skolehelse

Sparebankstiftelsen tildeler Østfold fylkeskommune 26,5 millioner kroner til et treårig prosjekt som skal gi bedre helse i skolene.

– Dette er en fantastisk førjulsgave som gir østfoldskolene en unik mulighet. Nå har de nå fått en solid pott å søke på, sier leder for Østfoldhelsa Inger Christin Torp.

Sparebankstiftelsen tildeler Østfold fylkeskommune 26,5 millioner kroner til prosjektet RØRE 6-19. RØRE 6-19 er et treårig prosjekt som handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring.  I tillegg går fylkeskommunen inn med store egenandeler. Prosjektperioden går over tre skoleår og begynner høsten 2017.

Bakgrunnen for tildelingen som nå gis startet med et lite prosjekt initiert av Skjønhaug skole i 2015. Elevene skulle lage kokeboka Løp-og-spis – som satte fokus på lokale råvarer og sunne oppskrifter. Sparebankstiftelsen støttet dette prosjektet, og har fulgt utviklingen siden.

Skjønhaug skole var derfor også valgt som naturlig arena for offentliggjøringen av Sparebankstiftelsens førjulsgave mandag 19.desember.

-Flere av Sparebankstiftelsens tildelinger har bakgrunn i mindre prosjekter som vi tidligere har støttet, og hvor vi ser et potensial for å skalere opp. Søknaden til RØRE 6-19 er et resultat av nettopp dette, og administrasjonen har vært involvert i utviklingen, sier Sparebankstiftelsen.
– Vi er en veldig stolt bidragsyter. Det er et prosjekt vi har heiet veldig på, sier Linn Catrine Lunder i Sparebankstiftelsen.

Og tildelingen gis altså til tross for at søknaden har kommet fra det offentlige som stiftelsen normalt ikke gir støtte til.
– Vi ser etter prosjekter hvor ildsjeler involverer seg. Og det er ildsjeler også i det offentlige. Prosjektet treffer så bredt, barn og unge i hele Østfold. Det er på skolen alle er, så derfor håper i midlene bidrar til noe som kan bli det offentlige kjerneoppgave, nemlig helsefremmende tiltak, forklarer Lunder.

Beløpet er det neststørste beløpet stiftelsen har gitt noensinne.

RØRE 6-19 fremmer bevegelsesglede, matglede og læring med incentivordning for skoler og frivillige organisasjoner, kompetanseheving for lærere, utstyr til fysisk aktivitet, skolegårder og skolerestauranter. Østfold fylkeskommune har jobbet med dette temaet over en lengre periode og vil nå legge til rette for at dette kommer flest mulig barn og unge til gode.

Alle skoler i Østfold blir invitert med i prosjektet, gjennom at de kan søke støtte til tiltak som fremmer elevenes arbeidslyst. 

Prosjekt åpnes opp for alle barn og unge i Østfold i alderen 6 til 19 år. Det er totalt 125 grunnskoler og 14 videregående skoler, og til sammen er det 46.000 barn og unge som er elever på skoler i Østfold. Prosjektet er det største folkehelseprosjektet av sitt slag på norske skoler.

Pressemelding fra Østfold fylkeskommune. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer