Øremerkede midler kan forsvinne

Utdanningsforbundet Halden fortviler over kuttene som er varslet i rådmannens budsjettforslag for skolesektoren. De mener det vil få store konsekvenser for både lærere, assistenter og elever.

I rådmannens budsjettforslag er det krystallklart at skolesektoren i Halden går en tøff tid i møte.
 I skole må en i løpet av 2016 gjennomføre betydelig kutt på så godt som alle områder av driften; lærere, assistenter, spesialpedagogisk undervisning, morsmålsundervisning/GNO og i SFO. Dette vil si at skolene må redusere innsatsen sin på alle felter.”

Nestleder i Utdanningsforbundet Halden, Marita Valentin Jacobsen, mener budsjettet er en katastrofe for Haldenskolen.
– Skolene drives allerede på et minimumsnivå. Vi står ovenfor en situasjon der over 30 lærerårsverk kan forsvinne siden kuttene i ordinær undervisning også fører til at øremerkede midler fra staten blir borte, forteller hun.
De er bekymret for at skolen nå blir en oppbevaringsarena, ikke en læringsarena.
– Slik vi ser det vil både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven brytes daglig.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer