Ønsker utbygging på Fisketorget

I fjor sommer tok SG Arkitekter og Scala Retail Property kontakt med Halden kommune angående Fisketorget. Nå har politikerne i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur fått saken på bordet til møtet førstkommende onsdag. 

SG Arkitekter  tok kontakt med kommunen om et oppstartsmøte for detaljregulering av Fisketorget. Prosjektet omfatter den gamle sjøboden ved Tista Senter, arealet foran senteret inkludert det som i dag er parkeringsplass og Fisketorget.
I gjeldende reguleringsplan er området i hovedsak regulert til parkering og veiformål.

I august ble det avholdt et møte der kommunen konkluderte med at man ikke anbefalte oppstart av detaljregulering da man ventet på videreføring av sentrumsplanen.
I september sendte SG Arkitekter et nytt brev til kommunen med forespørsel om oppstart av detaljregulering. I brevet skriver de blant annet:
” Eierne av Tista Senter, Scala Retail Property, har i flere år arbeidet med å finne en måte å bruke den gamle sjøboden, ”Spinneriboden”.
De beskriver et ønske om å gjenskape byrommet rundt sjøboden og utvikle området mot Fisketorget ved å reetablere bebyggelsen som historisk danner vestveggen ut mot Torget.

Skjermbilde 2016-02-24 kl. 21.21.39.png

Det er allment kjent at arbeidet med sentrumsplanen stoppet opp i fjor, og det beskrives også i brevet fra initiativtagerne. De har et ønske om at saken med detaljregulering skal behandles politisk, slik at de eventuelt kan gå videre med arbeidet.

I brevet skriver SG Arkitekter ”En av intensjonene med dette planinitiativet er å koble sentrumsområdene tettere til Tista Senter slik at samspillet mellom senteret og byen blir bedre”. De foreslår også å legge til rette for en gangbrotrase over Tista i forlengelsen av Oscars gate.

Skjermbilde 2016-02-24 kl. 21.22.25.png

I hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø ble det 10.november 2015 fattet vedtak om at ”Utvalget ser positivt på at det igangsettes et arbeid med tanke på detaljregulering av dette området.”

Rådmannens innstilling til onsdagens møte i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur er ”Rådmannen anbefaler at evt. eiendomssalg gjennomføres når ny reguleringsplan er godkjent, og etter innhenting av takst basert på fremtidig(e) utbyggingsformål.”

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer