Ønsker tursti langs Tista

Halden kommune har et ønske om å etablere sammenhengende tursti langs Tista fra Femsjøen til fjorden. Kommunen søker om å få tildelt 1 million kroner i spillemidler for å kunne realisere strekningen fra Mølen til Wiels plass. 

Det er Norges Idrettsforbund som disponerer Spillemidlene og det kan søkes om tilskudd til bygging av nye og rehabilitering av eksisterende anlegg. Turstien i Halden skal etableres i offentlig regi, men vil naturligvis være åpen for alle.

I prosjektbeskrivelsen skriver kommunen at ”Elvestrekningen gjennom sentrum fra Saubrugsforeningens fabrikkområde til fjorden er ca. 2 kilometer lang. Dette gir mulighet for en turvei på ca. 4 kilomenter som en rundløype bare i byområdet”.
Langs denne løypen vil det også være andre stier og områder man får adkomst til som for eksempel kyststien over Tyska og Hollenderen.

Søknaden tar utgangspunkt i strekningen fra Mølen via Vaterland bru og til Wiels plass. Langs Tista mellom nedstrøms bru og gangbrua ved Wiels plass skal det bygges ny turvei og kommunen har flere spennende ideer om hvordan dette kan gjøres attraktivt for haldensere og tilreisende. Området er i dag stort sett utilgjengelig og det mangler skilting.
Ved jernbanebrua planlegges det en ”boardwalk”. Det er en turvei med tredekke over eksisterende bunnvegetasjon. Begrunnelsen er at man ønsker å ta vare på vegetasjonen og ikke endre leveforholdene for denne.

Skjermbilde 2017-02-08 kl. 12.33.18

I prosjektbeskrivelsen skriver kommunen at ”turveien planlegges lagt slik at det er mulig med etablering av diverse aktiviteter i tillegg i dette området på sikt”.
– Det foreslås opparbeidet sitteplasser med jevne mellomrom.

Prosjektet har et budsjett på omtrent 3 millioner kroner. Av dem er 2 millioner kroner lagt inn som egenkapital fra kommunen og 1 million er søknad om spillemidler.

I løpet av gåturen vil man oppleve de kontrastene som et bysentrum kan gi med både stille områder og svært støyfulle områder. Det blir en tur gjennom gammel bebyggelse og ny bebyggelse, samt nærhet til vannet hele veien.
– I utviklingen av området vil det være viktig med brukermedvirkning – hva ønsker folk, undrer man i prosjektbeskrivelsen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer