Ønsker pedagogisk høyskoleutdanning hos lederne av SFO

30.september går fristen for å sende høringssvar angående endringene i SFO-tilbudet ut. Utdanningsforbundet i Halden vedtok sin uttalelse torsdag kveld. 

I brevet til kommunen forklarer Utdanningsforbundet Halden ved leder Ellen Stigum at de baserer uttalelsen på informasjon fra SFO-lederne som er medlemmer, innspill fra klubbene på barneskolen og debatt i styret.

I forslaget til nye vedtekter står det at «Rektor gis mulighet til å vurdere hvorvidt det er ønskelig med daglig leder som skal ha høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring». I de gamle vedtektene står det at daglig leder skal ha minimum tre års høgskoleutdanning.
Utdanningsforbundet Halden ønsker at Halden kommune skal kreve pedagogisk høyskoleutdanning hos lederne av SFO.
I tillegg gjør de kommunen oppmerksom på at daglig leders stillingsstørrelse ikke kan tilpasses ordningen slik som foreslått. Bakgrunnen for det er at punktet er en del av en sentral Særavtale.

Et av endringsforslagene som mange foreldre naturlig nok er opptatte av er hvor mange barn som skal beregnes pr årsverk. I dagens vedtekter for SFO står det at det skal være en norm med maksimalt 15 barn tilstede pr. voksen og at det alltid skal være minimum to voksne. I forslaget til nye vedtekter er kravet om antallet voksne pr. barn tatt bort, men det foreslås at det legges til grunn en voksen pr. 18 barn. Det er heller ikke noe krav om at det må være to ansatte tilstede samtidig. Dette reagerer Utdanningsforbundet Halden på.
– Dette er etter vårt syn et direkte uforsvarlig forslag. I en offentlig omsorg og tilsynsordning vil sikkerhet for barna være essensielt både for foresatte, ansatte, lovgivere og befolkningen generelt, skriver de i uttalelsen.
De peker på både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven som sier noe om tryggheten og sikkerheten for både elever og ansatte.
– I den komplekse og noen ganger svært krevende arbeidsdagen til de ansatte, vil det kunne medføre en stor risiko for helse og sikkerhet å måtte være alene om hele det praktiske ansvaret for barnegruppa. Noe så grunnleggende som et nødvendig toalettbesøk vil bety at den ansatte må forlate barnegruppa uten voksent tilsyn. Dette er åpenbart en situasjon som over tid vil medføre stor grad av stress både fysisk og psykisk.

En av endringene som er foreslått for SFO er at det kun skal serveres varm mat ved spesielle anledninger.
Utdanningsforbundet Halden peker på at Halden kommune har vedtatt at de ønsker at alle skolene skal bli helsefremmende og at det derfor er forunderlig at man ikke gjenspeiler satsingen på sunt og variert kosthold på SFO.
– Vi vil også påpeke at foresatte betaler kostpenger for sine barn, og at det er disse midlene som finansierer måltidene, skriver de i uttalelsen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer