Ønsker innspill til Kulturkvartalet

Leder for Halden kulturråd Johnny Nilsen ber folk i Halden om å komme med innspill på hva de ønsker og trenger i et kulturhus og kulturkvartal.

Kan vi få et kulturkvartal i Halden som rommer alt fra teatergrupper til keramikkforening og øvingsrom? Det drømmer Johnny Nilsen om. Et kulturkvartal som kan være et levende og pulserende senter for Haldens kulturliv. Nå har han festet sitt blikk på biblioteket, som snart skal tømmes for bøker og stå tomt. Kan dette bli et av Haldens nye kulturhus?

– Vi samarbeider med Dark og Mad arkitekter, og skal komme med et innspill om kulturkvartalet til kommunen. Her skal vi presentere hvordan vi ser for oss kulturkvartalets posisjon i byen i fremtiden, og hvordan kulturvirksomhet i det hjertet også kan påvirke områdene utenfor kvartalet. Samtidig skal vi prøve å vise hvordan selve kvartalet vil kunne blomstre og komme til liv hvis vi fyller det med kultur!

Mange av byens kulturaktører mangler tilholdssteder, kunstnere står i garasjer og maler og korps og teatergrupper låner aulaer og klasserom til øvingslokaler. For å kunne levere et innspill til kommunen trenger Johnny å vite hva dere trenger!

– Vi må tørre å stille krav. Det å være et korps, teaterlag eller kor som øver i et klasserom, det er ikke bra nok! At man har det bra nå, det holder ikke. Vi fortjener bedre, vi fortjener egnede produksjonslokaler! Det er nå vi må brette opp ermene, og fortelle kommunen hva vi trenger.

Johnny håper mange tar kontakt og melder om sine behov.

– Send en mail der dere forteller hva slags ønsker og behov dere har, oppfordrer Johnny, vi trenger å vite deres behov. Band, kulturelle næringer, kunstere, skuespillere, og ikke minst unge talentfulle Haldensere som har flyttet ut av byen. Hva må til for at dere skal komme tilbake og legge produksjonen deres hit til Halden? Foreninger og lag som trenger møterom eller lager, dere bør også ta kontakt. Kom på banen nå!

Send gjerne innspill inn på Facebooksiden Sceneskifte Halden, eller på mail til post@haldenkulturraad.no

Her finner du Kulturrådets nettside.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer