Ønsker dobbelsporet jernbane over Svinesund

Et enstemmig årsmøte i Halden Senterparti anbefaler den dobbeltsporede jernbane lagt over Svinesund, og at Halden stasjon forblir urørt som den er i dag.
Foto: Nina Røsnæs

Jernbaneverket planlegger dobbeltspor fra Oslo til kontinentet langs den gamle jernbanetraseen som har vært der siden 1897. I Jernbaneverkets planer beskrives tre alternativer for Halden, og alle gjennom sentrum med stasjon der, eller kanskje på Brødløs. Stasjoner skal ha flere pensespor, flere hundre meter lange ved siden av hverandre. Bratta fra sentrum til Tistedal gjør at stasjonen i Halden må løftes til takhøyde på Sydsiden og videre på bro over til en tunnel gjennom festningsfjellet. En slik løsning med «styltetog» vil bety ekstra mye støy.  Godstrafikken blir voldsom med lange tog hver eneste time døgnet rundt. Planen beskriver at dobbeltsporet bygges nytt fra Ingedal/Berg gjennom Halden på tvers, og så følge det gamle sporet fra Halden på langs til Kornsjø, og deretter østover i Dalsland helt til Vänern før det går sydover mot Göteborg.

Hvordan vil Halden oppleves som et «Alnabru i takhøyde»?

Halden Senterpartis årsmøte foreslår å bygge dobbeltsporet fra Berg over Svinesund med bro. Det hele vil være en bagatell i penger og tid, i forhold til jernbaneverkets planer, for ikke å snakke om mye mindre ødeleggelse av bebyggelse og landbruk.

Halden Senterparti arbeider for at det nye dobbeltsporet skal gå over Svinesund, samt for at den gamle eksisterende énsporede jernbanen må fortsetter i dobbeltsporet som intercitytog fra Oslo gjennom Østfold-byene helt til Berg og derfra går «alene» på eksisterende trasé til sentrum.

Tog kan penses, og Halden får stasjon både i Berg og den gamle i sentrum.

Allerede i unionstiden 1904 planla broderfolkene Norge/Sverige enda en jernbane fra Oslo til Gøteborg   –   over Svinesund!
Nå er dobbeltsporets planlegging i sin politiske fase, og Halden må gi lyd for det som tjener Halden før teknokrater og Storting har låst seg. Alle politikere har ansvar.

Halden Senterpartis årsmøte 2016
Torfin Moen, leder 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer