Ønsker dialogmøte om regionteater

Hvordan skal fylket få et best mulig regionteater? Det spørsmålet håper næring og kulturkomiteens leder Andreas Lervik mange vil fortsette å engasjere seg i framover.
Tekst: Pål Blåflat Vikesland, Østfold fylkeskommune

 – Når vi nå har dette vedtaket på plass, vil jeg ta initiativ til et dialogmøte hvor alle aktører kan bidra og komme med innspill. Vi har alle et felles mål: Vi skal styrke scenekunsten i Østfold, og vi ønsker et regionteater, sier leder for næring og kulturkomiteen, Andreas Lervik (Arbeiderpartiet).

Onsdag behandlet politikerne i næring og kulturkomiteen saken som redegjorde Østfold kulturutviklings (ØKU) samlede virksomhet. I saken ble det også pekt på hvilke retningsvalg og satsingsområder som blir viktige for ØKU framover.

I den forbindelse ønsker fylkesrådmannen politisk oppslutning om å utrede hvordan Østfold kulturutvikling kan danne grunnlag for å bli et regionteater på linje med andre regionteatre i Norge.

I forkant av saksbehandlingen har det de siste dager vært mye debatt. Dette fordi 113 lokale kulturaktører har skrevet under på en kronikk publisert i flere lokalaviser, hvor de tar til orde for å legge et regionteater utenfor Østfold kulturutvikling.

– Har et felles mål

I sitt forslag til vedtak foreslo komiteleder Andreas Lervik at fylkesrådmannen legger fram et konsept og en konkret opptrappingsplan som skal danne grunnlag for et regionteater i Østfold.

Konseptutviklingen må sees i lys av, og søkes innlemmet i, arbeidet med revisjon av kulturplanen som nå pågår. Konseptet og planen bør inneholde en nærmere beskrivelse av behov for produksjonslokaler, scenebehov og organisasjonsoppbygging. Det legges til grunn at regionteateret skal bygge på prinsippet «teater i flere hus» for å kunne utnytte scenekapasiteten i alle byene i Østfold.

– Det er viktig at det profesjonelle, semiprofesjonelle og frivillige teatermiljø i fylket tas med som ressurser i arbeidet, heter det i vedtaket.

Lerviks forslag, som i hans møtefravær ble fremmet av Johan Edvard Grimstad (Senterpartiet), fikk enstemmig støtte fra de øvrige medlemmene i næring og kulturkomiteen.

– Nå håper jeg vi kan sette oss ned, og få en god dialog, sier Lervik.

Håper de inviterte griper muligheten

Det ønsker også de øvrige politikerne i næring og kulturkomiteen:

– Dette forslaget er veldig bra. Så er det også veldig positivt med engasjementet vi har sett i forkant. Men intensjonene i denne saken veldig gode. Vi ønsker alle et regionteater. Så håper jeg at alle som blir invitert inn til å mene noe, nå griper den muligheten, og ikke bare mener noe i forkant, sa Arbeiderpartiets Lars Pedersen Due under saksbehandlingen.

Også Høyres Tor Prøitz mente komitelederens forslag til vedtak var godt:

– VI stemmer et rungende ja for å få plass et regionteater. Så har jeg savnet menneskene – altså kunstnerne – i saksutredningen. Men derfor støtter vi også komitelederens forslag til vedtak, hvor aktørene selv får plass, sa Prøitz.

Slik lyder vedtaket

1.Fylkesrådmannen bes legge fram et konsept og en konkret opptrappingsplan som skal danne grunnlag for et regionteater i Østfold. Konseptutviklingen må sees i lys av, og søkes innlemmet i, arbeidet med revisjon av kulturplanen som nå pågår.

Konseptet og planen bør inneholde en nærmere beskrivelse av behov for produksjonslokaler, scenebehov og organisasjonsoppbygging. Det legges til grunn at regionteateret skal bygge på prinsippet «teater i flere hus» for å kunne utnytte scenekapasiteten i alle byene i Østfold.

Det er viktig at det profesjonelle-, semiprofesjonelle- og frivillige teatermiljøet i fylket tas med som ressurser i arbeidet.

2.Når konsept og opptrappingsplan er vedtatt av Næring- og kulturkomiteen, tas det i samarbeid med ØFKs lobbygruppe, nødvendige initiativ for å få staten med på en konkret opptrappingsplan for å etablere et regionteater med en finansieringsmodell på linje med andre regionteatre i Norge.
3.Scenekunst blir en av ØKUs fire hovedsatsningsområder i strategien for økt synlighet.
4.Østfold kulturutvikling arbeider videre for å bli nasjonalt kompetansesenter for Barnas Verdensdager.
5.Østfold kulturutvikling tar initiativ en ny turnéordning i folkebibliotekene for barn i barnehagealder. Turnéordningen er en erstatning for Rikskonsertenes barnehagekonsertordning og vil dekkes innen egen ramme.
6.Østfold kulturutvikling tar initiativ til å utvikle nye samarbeidsavtaler mellom Østfold fylkeskommune og kommunene, som skal erstatte de gjeldende avtalene fra 2003 om Scenekunst Østfold ? tidligere Østfold Teater, inngått mellom Østfold fylkesting og kommunestyrene.
7.

8.

Østfold kulturutvikling tar initiativ til å utvikle Barnas Verdensdager og kommunenes satsing på Fargerikt Felleskap/Flere Farger til å bli en felles satsing for hele fylket.

8. Det er viktig at innspillene fra rådene i høringen tas med i utformingen av planen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer