Om Os skole og utearealet

Halden Arbeiderblad hadde 14.12.18 en artikkel om Os-prosjektet under tittelen «Helsedirektoratet anbefaler 50 m2 – nye Os får 16».

Det er en overskrift som er såpass mangelfull at et noe mer nyansert syn på saken bør komme frem.

16,7 m2 pr elev til uteplass høres isolert sett ikke så mye ut. Men hva er normalen i et bysentrum?

Vel hvis vi ser på dagens Rødsberg ungdomsskole, så har den ved full kapasitet 375 elever. Uteområdet er totalt på ca 5133 m3, noe som ved full utnyttelse av skolen gir 13,68 m2 pr elev. Det er imidlertid noe bedre plass nå da det for tiden bare er ca 330 elever på skolen.

Så vidt jeg vet har ingen klaget på for små uteområder noen gang selv om denne skolen har stått der siden 1888.

Og da jeg gikk der rundt 1970 var det flere elever og mindre plass, tror jeg, for da var det fire klasserom til i brakker i skolegården (ble flyttet til Hjortsberg) pga for liten plass til å romme både realskolen og gymnaset.

Nye Hoppern skole på Jeløya i Moss vil bli et flott skoleanlegg, men uteplassen vil med sine 15-16 m2 pr. elev bli noe mindre enn på Os.

I Oslo, som har blant landets absolutt beste skoleresultater, er det skoler med uteområder helt ned til 5 m2 pr elev. Her er uteområdene til noen av de mest kjente skolene i hovedstaden i m2 pr elev:

Majorstuen 5, Grunerløkka 6, Uranienborg 9, Kampen 10, Sagene 10 og Jordal skole 12.

I landets best utdannede kommune, og kanskje også den kommunen med best økonomi til å kunne gjøre som den vil, Bærum, anbefalte rådmannen i år 15m2 for ungdomsskoler og 20m2 for barneskoler.

Hvis vi skulle fulgt anbefalingen til helsedirektoratet, slik HA skriver i sin artikkel, ja, så måtte vi ha satt av 33 mål til uteområder for kun Os skole (660 elever x 50m2). Noe som ville tatt det meste av den øvre delen av nordsiden. Ingen byer har så stor ledig plass i sentrum.

Men anbefalingene skiller mellom eksisterende og nye anlegg, noe som er logisk, for en sentrumsskole i en by har kun det arealet som skolen har.

Derfor står det at «for skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlige arealer avsettes som friområder etter plan- og bygningsloven».

Og i motsetning til f eks mange Osloskoler har Os skole både hele Schultzedalen, som er regulert til lek, park og fritid og har stier helt til Høyås og byparken vår på nordsiden godt innenfor disse avstandene.

Og jeg tror elevene fra Rødsberg fortsatt ville finne veien til sine løpeturer rundt Rødsberget i gymtimene.

Så med eller uten gamle Os skole, la oss uansett glede oss over den store satsningen vi nå gjør med å bygge et fantastisk flott skole-, idretts- og nærmiljøanlegg midt i sentrum. Et anlegg som vil bli omkranset av nytt aktivitetshus i Storsenteret med bl a ny kino og nytt bibliotek, nytt museum i Fayegården og etterhvert 50 m basseng ved St Joseph.

Når alt er ferdig håper jeg vi alle igjen kan glede oss over en nordside som ikke var død allikevel, men som igjen viste seg å bli en høyst levende, pulserende, travel og flott bydel i Norges fra før vakreste by.

 

Kommentarer

kommentarer