Om lovligheten av kommunens budsjett

Ytring av gruppeleder i Halden høyre; Fredrik Holm.

Jeg ønsker ganske kort å kommentere Helge Bergseth Bangsmoens kommentar i HA i romjulen hvor det blir hevdet at kommunens vedtatte budsjett er ulovlig.

Det er ganske korrekt at vi har vedtatt å bruke penger som enda ikke er regnskapsført. Det er i dette tilfellet snakk om 3, 11 millioner kr. Dette skal, som budsjettet sier, salderes via bruke fra kommunens disposisjonsfond som er bregenet til 20-25 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Vi har ikke beregnet disposisjonsfondet som en del av kommunens inntekter for 2019. Vi har pekt på noen tiltak vi ønsker å gjennomføre og hvordan vi skal finansiere dem. Som hovedregel tildeler vi kun midler gjennom budsjett og ikke etter innfallsmetoden i løpet av året. Det er temmelig normalt å saldere gjennom bruk av disposisjonsfond. Det er ikke begått noen ulovligheter. Alt dette står på side 15 i kommunens vedtatte budsjett og vedlagte budsjettskjemaer for spesielt interesserte.

For øvrig kan man spørre hva som er hensikten med Bangsmoens innlegg. Det kan virke som om ønsket om å finne feil er kongstanken som trumfer en edruelig vurdering. Dette forsterkes av antydninger og karakteristikker av samarbeidspartiene og budsjettet som i alle fall undertegnede aldri vil bevege seg inn på. Såpass respekt for motstridende meninger har jeg. Vi vil nok fortsatt diskutere omgangsform og tone i den kommende valgkampen også, og jeg vil i alle fall forsøke å legge listen på et skikkelig nivå med fokus på sak og innhold.

Hvorvidt samarbeidspartienes økonomistyring er ansvarlig eller ikke, får vi komme tilbake til i et annet innlegg. Jeg tror de fleste, inkludert fylkesmannen vil være enige i at den så langt har vært upåklagelig og helt nødvendig. Jeg føler meg trygg på at så vil vise seg denne gangen også.

Fredrik Holm

Gruppeleder

Halden Høyre

 

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer