– Økt skatt er ikke løsningen

Leserinnlegg av Gretha Thuen

I industrifylket Østfold har vi fått erfare at det er de sunne og velfungerende bedriftene som skaper velferden.

Alle problemer kan ikke løses med mer skatt. Når en lytter til venstresiden i norsk politikk får vi inntrykk av at lavere skatter gir dårligere velferd. Slik er det nødvendigvis ikke. Like viktig er hvordan pengene brukes og hvilke resultater som oppnås.

Fra alle hold varsles det om klimakrise og at vi ser slutten på oljeeventyret. Det er bedriftenes evne til omstilling som vil avgjøre om vi lykkes med det grønne skiftet som sikrer nye, lønnsomme arbeidsplasser. Det vil kreve at bedriftene investerer i ny teknologi og kunnskap, og økt skatt er ikke svaret på bedriftenes utfordringer.

Uten bedriftene blir det ingen skatteinntekter til staten og ingen velferd å fordele.

Gretha Thuen

Politisk nestleder Østfold Høyre

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer