Øker tilskuddet til Inspiria

Østfold fylkeskommune gir 1 million kroner mer i året til Inspiria. Nå ønsker politikerne å finne en langsiktig løsning på vitensenterets økonomiske utfordringer.
Tekst: Kristin Josefsen, Østfold fylkeskommune

Økningen gjelder for perioden 2018-2021. Tidligere i år har også Sarpsborg kommune sagt ja til det samme, noe som var en forutsetning for at fylkespolitikerne også skulle si ja.

Vedtaket var enstemmig.

– Inspiria er til velsignelse og fortvilelse. Realfagstilbudet som gis ved senteret er svært godt for skolene våre – både for elever, lærere. Samtidig ser vi at troen på senteret som et turistmål og et besøkssenter var overvurdert, sa saksordfører og fylkesordfører Ole Haabeth under behandlingen.

Han vil nå ta initiativ til et møte med de øvrige politiske gruppelederne i fylkeskommunen.
Målet med møtet: Finne langsiktige løsninger på senterets utfordrende økonomiske situasjon.

Har flere utfordringer

For Inspiria har siden etableringen i 2010 hatt økonomiske utfordringer, og har også tidligere fått økte årlige tilskudd fra de to største eierne Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune. I 2014 bidro eierne med til sammen 8 millioner kroner i ekstratilskudd, og i 2016 ble det gitt 2,5 millioner kroner mer enn opprinnelig planlagt.

I mars 2018 skal selskapet begynne å betjene lån i Kommunalbanken på 4 millioner kroner.
Det er dette forholdet som er bakgrunnen for den konkrete saken politikerne nå fikk til behandling.

Arbeider for bedre situasjonen

Hovedårsaken til utfordringene har vært lavere besøktstall og sponsorbidrag enn hva selskapet har forventet.
Samtidig har også selskapet tatt flere grep for å bedre situasjonen, noe som påpekes i saksutredningen.
– Fylkesrådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen i selskapet, men registrerer at det er arbeidet for å øke inntekter og kutte i kostnader, heter det i fylkesrådmannens vurdering.
Det ble så anbefalt å innvilge søknaden om økt tilskudd.

– Gir et godt tilbud

Det stilte et enstemmig fylkesting seg bak. Politikerne er forent i synet på at sentret er viktig for Østfold, men flere var også glad for Haabeths initiativ til et møte hvor målet er å finne mer langsiktige løsninger, slik at de i framtiden får færre forespørsler om ekstratilskudd.

– Det er en fortvilet situasjon. Det er gjort mye godt arbeid ved Inspiria, men vi er nødt til å finne løsninger som gjør at vi ikke får slike saker ved jevne mellomrom. Det er med på å gi et dårlig omdømme for senteret, saHøyres Simen Nord.

Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen var enig:
– Det gir Inspiria et ufortjent dårlig rykte. Nå går driften bra, men lånet skal håndteres, sa hun.

Kristelig Folkepartis Britt Gulbrandsen var også glad for at det politikerne nå skal sette seg ned i fellesskap for å se på framtidige løsninger.
– Inspiria er et stilig bygg, som har gitt Østfold-samfunnet et løft.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer