Ny samarbeidsavtale

IFE og det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF har undertegnet en ikke-bindende samarbeidsavtale med en varighet i første omgang over tre år. Avtalen dekker viktige felles forretningsområder, og aktørene kompletterer hverandre som uavhengige aktører innen forskning og tekniske konsulenttjenester både i Skandinavia og internasjonalt.
På bildet: Jon Kvalem (t.h.), IFE håndhilser på Thomas Nilsson (t.v.), forretningsområdesjef Nuclear Projects på ÅF.

Formålet med samarbeidet er å føre forskning og faktiske behov innen industrien nærmere hverandre, men også å bidra til økt forståelse mellom ulike tekniske områder. Avtalen er strategisk viktig for IFE med hensyn på samarbeid med svensk kjernekraftindustri. IFE og ÅF har hatt felles forsknings- og utviklingsprosjekter siden 1985.

ÅF har oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Siden 1895 har selskapet bidratt til sine kunders utvikling og fremgang. Med base i Europa har ÅF ca. 8000 medarbeidere som opererer fra kontorer i mer enn 30 land og som i 2015 utførte prosjekter i mer enn 100 land.

IFEs mandat er å drive forskning og utvikling innen energisektoren på ideell basis og til nytte for samfunnet, og å utføre forskning og utvikling innen det nukleærteknologiske området. IFE er også vertskap for OECD Halden Reactor Project, et felles initiativ fra internasjonale organisasjoner i 20 land som bidrar i et felles sikkerhetsprogram under OECDs Nuclear Energy Agency.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på IFE sine nettsider 21.juni.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer