Ny kultursjef i byen!

Den 2. august troppet Knut Olav Brekklund Sæves opp på jobb som Haldens nye kultursjef. Nå er han godt i gang med jobben med å gjøre seg kjent med Haldens kulturliv.

Han har en lang og innholdsrik CV, med mye relevant erfaring. Knut Olav Brekklund Sæves har blant annet jobbet som regissør, produsent, og dramatiker. Han har jobbet som kulturskolerektor, og han har jobbet som kultursjef. Siden han fikk jobben som Haldens nye kultursjef i april har han brukt mye tid på å gjøre seg kjent med byens rikholdige kulturliv. Og han liker det han ser.

– Halden har et svært sterkt kulturfelt. Det er ikke bare mangfoldig, men holder også høy kvalitet, enten det er snakk om frivillig sektor, de offentlige tilbudene, kulturnæring, til de profesjonelle institusjonene.

Knut Olav synes Halden er en fin by å jobbe i.

– Halden er faktisk litt underkommunisert, dette er jo en utrolig fin by! Det er mange også utenfor byen som sier at Halden er Østfolds beste kulturby. Jeg mener de har et poeng. Og jeg har lyst til å få det dokumentert!

Det er ikke bare bredden i tilbudet Knut Olav har bitt seg merke i, det er antall aktører som er engasjert i kulturfeltet også.

– Det er utrolig mange som brenner for kultur i denne byen. Det er mange som mener noe om kulturlivet i byen, og det er mange sterke meninger. Det er faktisk utrolig verdifullt. Halden er absolutt ikke en likegyldig by, det er en meningsfull by.

De siste ukene har Knut Olav satt av mye tid til å prate med store og små aktører i kultur-Halden.

– Jeg skal gjøre en jobb som er kjent for meg, men i en by som jeg skal være helt ærlig på er ganske ukjent for meg. Derfor må jeg bruke tid på å sette meg inn i alt sammen, og snakke med folk.

Du går all in?

– Ja. Jeg velger heller å gjøre færre ting, og gjøre dem godt. Det er jo mye morsommere å gjøre ting skikkelig.

Den nye kultursjefen er opptatt av kultur og identitet.

– Jeg mener at kultur må bygges ut fra den jorda folk går på, kultur er tett knyttet opp mot identitet. Og det er sterke identiteter her i byen, om det er amcarmiljøet, om det er rockekulturen eller om det er Blåseensemblet og deres historie. En sterk identitet er faktisk verdens beste fundament. Men vi må huske på at kultur alltid er i omstilling. Samtidig som man skal ta vare på identiteten til byen, må man være åpen for endring.

Hva blir din rolle som kultursjef?

– En av mine roller er å være stemmen utad for Halden som kulturby, utad og innad i byen og organisasjonen. Mange snakker om at en kultursjef må samle kulturlivet. Jeg er ikke sikker på at det det er mulig i ett og alt. Det er derimot veldig verdifullt at det står samlet om de viktige sakene. Om kulturlivets vilkår og grunnleggende forutsetninger, og at man ikke blokkerer for hverandre. Da kan alle gi gass, gjerne i alle mulige retninger. Og så skal vi være så dynamiske vi kan, være forberedt på det uforberedte, og dermed bygge en for beredskap for flaks, som man også er litt avhengig av.

Kultursjefen har fulgt debatten rundt infrastrukturen i Halden med interesse.

– Det er flott at det er en debatt på gang i Halden om infrastrukturen rundt kulturfeltet, men folk blir ikke kunstnere for å jobbe med infrastrukturen rundt eget yrke. De vil jo helst skape kultur. Der har jeg en jobb, og der har kommunen en jobb. Vi vil at de som skaper, alt fra kunstnere og musikere til skuespillere og teaterpedagoger, skal kunne bruke kreftene sine på det skapende. Så kan vi gjøre justeringer som gjør at det blir lettere å være kulturarbeider i byen. Hvis historien om Halden er at det er godt å drive kultur her, så vil vi kunne tiltrekke oss flere og vokse. Vi vet at en by som er aktuell på kultur tiltrekker seg folk. Det skaper arbeidsplasser i seg selv, og det bidrar til sekundæreffekter. Og vi må ha nok gode kulturarenaer, både til produksjon og formidling.

Kultursjefen har naturligvis også en sentral rolle når Kommunedelplanen for kultur skal utarbeides.

– Det blir utrolig spennende. Vi planlegger faktisk for kultur-Halden frem til 2034. Her er det viktig å tenke på at det som er høyaktuelt for kultur-Halden i 2021 ikke nødvendigvis har samme relevans i 2034. Kultur handler om å bryte grenser og utfordre sannheter, og vår jobb er å preparere godt for det.

Kommunedelplanen for kultur skal utarbeides i tett samarbeid med folk i Halden.

– Medskaping er viktig for meg. Den tiden er forbi der folket bestiller, og kommunen leverer. Sånn kommer ikke kommunal sektor til å funke om ti år. Vi må være åpne for samskaping og samarbeid.

Som kultursjef har Knut Olav har også ansvaret for det kommunale kulturtilbudet.

– Målet er at alle som vokser opp i Halden skal ha en kulturell grunnmur, en minstepakke som man skal ha uansett om man vokser opp på Smøla eller i Halden. Man skal for eksempel ha et godt bibliotek; en utrolig viktig hjørnestein i kulturtilbudet. En annen hjørnestein er kulturskolen. Har vi en relevant kulturskole? Klarer vi å nå barn i kommunen? Hva er morgendagens kulturskole? Og hvordan er vilkårene til offentlige og private kulturtilbud?

Er det noe spesielt du brenner for når det kommer til kulturlivet?

– Det at mennesker føler seg inkluderte, og med. At man føler seg inkludert fra ung alder, og at man opplever at kultur er noe som ikke er «der oppe», men noe som stadig er rundt oss, og lett å bli med på. Man trenger ikke å forstå alt, men kultur skal være en del av hverdagen vår.

Kultursjefen føler at han har blitt godt møtt i Halden.

– Folk er glade for at noen skal inn og gjøre denne jobben, og det er mange bryr seg om hva som skjer med kulturfeltet i byen. Vi har også et kulturråd med en agenda, det gjør mye for kulturfeltets styrke.

Knut Olav har bestemt seg for å gå rolig av gårde nå de første månedene, og gjøre seg godt kjent med byen før de store beslutningene tas. Impulskontrollknappen er på. Men planene og tankene rundt fremtiden er i aller høyeste grad aktivert.

– Hele dette feltet utgjør et enormt potensialt for byen og kommunen i framtida. Det er derimot avgjørende at det har gode rammebetingelser i byen og kommunen. Dette handler om både produksjonslokaler, formidlingsarenaer og infrastruktur, men også om hvordan vi samarbeider på tvers av offentlighet, frivillighet og næringsliv.

Kultursjefen synes det har kommet mange gode og verdifulle innspill i forbindelse med Kulturkvartalet.

– Dette er noe vi må forvalte klokt. Skal kunsten og kulturen skape alle de verdiene vi vet den har i seg, må rammene ligge til rette. Ellers blir det bare ord. Dette er det mange byer som vet, så derfor satser de. Vi må sørge for at vi også gir gass, og ikke blir stående igjen på perrongen. Skal vi være bedre enn snittet, samtidig som vi kanskje har mindre penger enn snittet, må vi være smartere enn snittet. Man kommer derimot ikke rundt at kultur har en kostnad, men den er langt lavere enn verdiene den skaper.

Kommentarer

kommentarer