Ny app skal få deg til å velge «grønt»

Hva skal til for at du vil velge å kjøpe redesignede produkter fremfor noe helt nytt?
Toppbilde: Fra venstre Ann-Karin Nilsen, Gunnar Andersson, Michaela Nilsen, Martine Johansen, Meriza Hodzic og Synnøve Rubach. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ) 

Det er et av hovedspørsmålene som initiativtakerne bak forskningsprosjektet Redesign QR ønsker å finne svaret på. Redesign QR er et treårig prosjekt finansiert av Oslofjordfondet.

Med dette prosjektet skal det blant annet utvikles en app der du som forbruker kan søke opp nøkkelinformasjon om det produktet du vurderer å kjøpe. Hvor er produktet fra, hvem har laget produktet, hvilke materialer består det av og hvem har redesignet det? Har du svarene på disse spørsmålene kan det bidra til at du som forbruker velger et redesignet produkt fremfor noe helt nytt og mer «historieløst» når du står i butikken.

– Vi lever i en masseprodusert verden der alt blir så upersonlig. Kanskje kan vi være med å endre på dette, sier prosjektleder og seniorforsker Synnøve Rubach ved Østfoldforskning.

App skal gi deg svaret
Med en egen app så er målet å gjøre de sosiale og miljømessige dataene om produktet tilgjengelige for kjøperen når sistnevnte står i butikken.
– Vi ønsker å få til en faktisk interaksjon med forbrukeren i kjøpsøyeblikket, forteller Rubach.

Prosjektpartnerne som står bak Redesign QR er Fretex Øst-Norge, Fretex Redesign, Østfoldforskning, Høgskolen i Østfold, Swerea, Copenhagen Business School og dQuist. To bacheloroppgaver ved Høgskolen i Østfold og en masteroppgave ved NMBU er også inkludert i prosjektet.

For å kunne utvikle appen er det imidlertid nødvendig å undersøke nærmere hvilke data som forbrukeren er mest opptatt av. Denne kartleggingen er det bachelorstudent ved bachelorstudiet Innovasjon og prosjektledelse, Meriza Hodzic, nå skal gi seg i kast med. Spørreundersøkelsen skal gjennomføres blant ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold. Det vil bli gjennomført både en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse før bachelorstudenten fortsetter kartleggingen med en egen fokusgruppe.

– Jeg håper med dette å kunne finne ut mer om hvilke tanker og følelser folk har rundt det med redesign. Vi håper også å finne noe svar på hva som kan gjøres for å øke folks interesse for dette, forteller Meriza.

Fretex2
I FULL GANG MED BACHELORPROSJEKTET: Meriza Hodzic er involvert i QR-prosjektet og skal blant annet kartlegge folks holdninger til gjenbruk. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Redesign QR har ikke kun fokus på forbrukeren. Målet er at den nye teknologien for integrasjon av miljø- og sosiale data og formidling også skal brukes av redesignere. Fretex har fått fire millioner kroner til prosjektet og er hovedaktør sammen med Østfoldforskning. Midlene går til forskning, men bygger også opp under videreutviklingen av et sysselsettingsprosjekt som allerede er godt i gang i regi av Fretex.

Lager nytt av gammelt
Ved Fretex, avdeling jobb og oppfølging, er det nemlig en egen, liten stab som produserer Fretex sine egne redesignprodukter. Her sys det eksempelvis nye vesker av gamle tekstiler og innmaten i gamle bøker byttes ut med en splitter ny notisblokk. Ved å bruke deler av gamle ting som ellers ville blitt kastet lages det altså helt nye salgsprodukter. I tillegg til den rent miljømessige gevinsten av produksjonen så bidrar også den innovative virksomheten til at personer får hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

– Jobbsøkerne får være med å skape noe helt nytt av noe som man ellers ikke ville fått solgt og de får et forhold til produktet ved å delta i delprosessene som bidrar til et resultat, forteller arbeidsleder ved Fredrikstad Redesign, Ann-Karin Nilsen.

Gjennom produksjonsarbeidet ved Fretex sine lokaler i fredrikstad får deltakerne utfordre egne grenser og dermed bygge opp sin egen selvtillit.
– Gjennom dette arbeidet får jobbsøkerne vendt fokuset utover samtidig som man bygger opp under et engasjement for miljø og gjenbruk, sier Michaela Nilsen som er leder for jobb og oppfølging Fretex Østfold.

Førsteamanuensis ved HiØ, Gunnar Andersson som sitter i den faglige referansegruppen tilknyttet prosjektet, mener tosidigheten ved Redesign QR gjør det ekstra spennende.
– For oss er dette er veldig flott og et viktig prosjekt både i forhold til dette med livsløpsanalyser og fordi man ser på bærekraftige verdikjeder, sier han.

Prosjektet er et steg på veien mot et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.
– Vi må få gjort noe med den enorme avfallsstrømmen vår og bedre utnyttet de ressursene som ligger i den. Det må vi gjøre ved gjenbruk, sier Rubach.

Redesign QR er et av mange prosjekter som vil være representert på årets EXPO-utstilling. Årets EXPO blir rekordstort og arrangeres i år den 10. og 11. juni.
En oversikt over alle EXPO-prosjektene finner du her.

Artikkelen er levert av HiØ v/ Ann-Kristin Johansen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer